Tjenester
Felles studentsystem

Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.
Star datavarehus

STAR datavarehus

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler.
Unit Feide-hotell

Unit Feide-hotell

Tjenesten Feide-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.
Felles studentsystem

Søknadsweb

Søknadsweb er en webapplikasjon som kan håndtere alle typer lokale opptak til studier, slik som masterstudier og videreutdanninger.
Felles studentsystem

Studentweb

Studentweb er en webapplikasjon for studenter som gir dem mulighet til å utføre en rekke studieadministrative oppgaver.
Felles studentsystem

RUST - Register for utestengte studenter

RUST er en tjeneste som sørger for effektiv og trygg deling av vedtak om sanksjonerte av søker/student mellom høgskoler/universiteter. Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, som følge av vedtak, får slike rettigheter ved en annen institusjon.