Tjenester
Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen er en webapplikasjon som reduserer manuelt arbeid ved studiestedene og som blant annet optimaliserer informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter.
Felles studentsystem

Flyt

Flyt er en webapplikasjon som samler større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg bidrar Flyt til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.
Felles studentsystem

Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.
Star datavarehus

STAR datavarehus

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler.
Unit Feide-hotell

Unit Feide-hotell

Tjenesten Feide-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.
Felles studentsystem

Søknadsweb

Søknadsweb er en webapplikasjon som kan håndtere alle typer lokale opptak til studier, slik som masterstudier og videreutdanninger.
Felles studentsystem

Studentweb

Studentweb er en webapplikasjon for studenter som gir dem mulighet til å utføre en rekke studieadministrative oppgaver.