Testinstanser for nytt grensesnitt OriaInstitusjon Testinstanser - Nytt GUI
Akershus universitetssykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AHUS
Arbeids og velferdsetaten - NAV https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NAV
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AHO
Atlantis Medisinske Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AMH
Bergen ressurssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BRC
Departementenes Servicesenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DEPSS
Det Norske Nobelinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NOBEL
Det teologiske Menighetsfakultet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MF
Diakonhjemmet Sykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIASYK
Dronning Mauds Minne Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DMMH
Erfaringskompetanse innen psykisk helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=ERFKOMP
FHI - Rusfagsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SIRUS
Fiskeri- og kystdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FIDEP
Fiskeridirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FISKDIR
Forsvarets forskningsinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FFI_BIBL
Forsvarets høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FHS
Glomdalsmuseet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=GLOMDAL
Handelshøyskolen BI https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BI
Helse Fonna HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FONNA
Helse Møre og Romsdal HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MOLDESYK
Helsedirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SHDIR
HL senteret https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=GRANDE
Husbanken https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HUSBANK
Høgskolen i Innlandet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HH
Høgskolen i Molde https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIM
OsloMet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIOA
Høgskolen i Sørøst-Norge https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIT
Høgskolen i Østfold https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIO
Høgskulen på Vestlandet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIB
Høgskulen i Volda https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HVO
Høyskolen Diakonova https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIAKONHS
Høyskolen Kristiania https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MH
Institutt for energiteknikk https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=IFE
Justis- og beredskapsdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=JUSDEP
Konkurransetilsynet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KT
Kriminalomsorgens utdanningssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KRUS
Kunsthøgskolen i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KHIB
Kunsthøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KHIO
Lovisenberg diakonale høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=LOVISHS
Maihaugens bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MAIHAUG
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MIGRDIR
Museum Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=STAVMUS
Nasjonalbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NB
NIBIO https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NISK
NIFU Biblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIFU
NILU - Norsk institutt for luftforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NILU
NINA https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NINA_DN
NLA Høgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NLA
NMH https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NMH
NOFIMA A/S https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MATFORSK
Nord Universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBIN
Norges Bank https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NBANK
Norges Forskningsråd https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NFR
Norges Handelshøyskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NHHB
Norges idrettshøgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIH
NORCE https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NORCE
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NMBU
Norsk Folkemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FOLKEMUS
Norsk institutt for vannforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIVA
Norsk Oljemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NOM
Norsk Polarinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NPOLAR
Norsk skogfinsk museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SKOFIMUS
Norsk Teknisk Museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TEKNMUS
Norsk Treteknisk Institutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TRETEKN
NTNU Universitetsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NTNU_UB
Nynorsk kultursentrum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AASENTUN
Oslo universitetssykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=OUS
Politihøgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=POLITIHS
Regionsenter for barn og unges psykiske helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=RBUP_OS
Riksantikvaren https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=RIKSANT
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SAMBIB
Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SAMALL
Sørlandet sykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SSHF
SINTEF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NBI
Statens arbeidsmiljøinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=STAMI
Statistisk sentralbyrå https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SSB
Statped bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BREDK
Stavanger Universitetssjukehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=ROGASJUK
Stortingsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=STORTING
Sykehuset Østfold HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=OSTFSYK
Sykehuset Telemark HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TELSYK
UiT - Norges arktiske universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBTO
Universitetsbiblioteket i Agder https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBA
Universitetsbiblioteket i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBB
Universitetsbiblioteket i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBO
Universitetsbiblioteket i Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBIS
Universitetssenteret på Svalbard AS https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UNIS
Vea - Statens fagskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=VEA
Vegdirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=VEGDIR
Vestre Viken HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BUSKSYK
VID vitenskapelige høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIAKON

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter