Leganto pensumlistesystem


Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister, enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten.

Leganto benyttes av universiteter og høgskoler og er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas.

Leganto er et moderne pensumlistesystem som utvikles av Ex Libris, og er en tjeneste som Unit leverer til Universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten organiseres i et samarbeidskonsortium, og det ble avholdt  konsortiemøte i august 2017 der de styrende organer ble valgt.

Som et supplement til Leganto tilbyr Unit støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte. Unit tilbyr også integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon.

For mer informasjon om tjenesten og deltakelse i konsortiet for Leganto pensumlistesystem, kontakt support.bibsys.no

 

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 2020

 

 

Personvernerklæring / Privacy Statement


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter