Questback


Questback er et nettbasert spørreundersøkelsesverktøy, med fokus på innsamling av forretningskritiske tilbakemelding fra kunder.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Sluttbrukere

Forutsetninger: 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Tilgjengelig på forespørsel fra leverandør. Ta kontakt med UH-sky for avtalespeil og nærmere detaljer.

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Questback tilbyr flere abonnementsnivåer av tjenesten, se prisstruktur. Grunnleggende funksjonalitet som tilbys er Gjør-det-selv-basisundersøkelser, Sikker hosting og Sanntidsrapportering. Høyere aboonnementsnivåer tilbyr funksjonalitet som -Sosiale flerkanalsundersøkelser for mobil og internett -Online dashboards -Full designtilpasning -Analytisk NPS-modul -Ruting og andre funksjoner -Bredt utvalg av teststyringsverktøy -Enkel CRM-integrering.

I tillegg tilbys en Akademia-variant for studenter, med funksjonalitet tilpasset forskere og studenter: -Spørreskjemaredigerer -Flerspråklig modul -36 forskjellige spørsmålstyper -Filtre og plausibilitetskontroller -Prosjektledelse -Deltakelsesadministrasjon -Spørreskjemadatabase -Deltakelsessimulering -Førtest-funksjon -Rapportering og dataeksport -Eksport av merkede SPSS-datafiler -10 ytterligere eksportformater (xls, csv …) -Sanntidsstatistikk -Visualiserte rapporter.

Tjenesten har datalokasjon og dataprosessering innenfor EU for kunder innenfor EEA, se tjenestens side om sikkerhet.

https://www.questback.com

Kostnad: 

Ta kontakt med leverandør for tilbud, via tjenestens prissider.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten tilbys av er et norsk IT-selskap med samme navn som utvikler og selger programvare og tjenester for innsamling, analyse og oppfølging av forretningskritisk tilbakemelding fra kunder, ansatte og andre personer gjennom elektroniske spørreskjemaer. Selskapet har ca. 300 ansatte med kontorer i Norge, Sverige, Storbritannia, USA, Finland og Tyskland, samt forhandlere i en rekke andre land.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter