Studiested


Før du som ansatt ved studiested kan bruke denne tjenesten, må du ha en bruker i Arbeidslivsportalen. Det er administrator for Arbeidslivsportalen på ditt utdanningssted som kan invitere deg.

Hva er de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk portalen?

Arbeidslivsportalen benytter seg av informasjon fra Felles Studentsystem (FS). God datakvalitet er av den grunn viktig før en kan ta i bruk Arbeidslivsportalen for studentpraksis. Følgende kildekoder i FS må være på plass.

  • Praksistype
  • Praksisavtale

Bortsett fra FS-kildekodene, må utdanningsstedene kjenne til ulike begreper og tilknyttete funksjonaliteter i Arbeidslivsportalen.

  • Aktivitetskrav
  • Klasse
  • Praksisaktivitet
  • Praksisavtale
  • Roller i portalen

Se for øvrig brukerveiledningene for ytterligere informasjon.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Nyttige hjelpesider

Feilmeldinger sendes til: fs-support@unit.no.

Merk gjerne saken med ALP: i emnefeltet. Beskriv saken så godt som mulig og legg gjerne med skjermdumper, men husk i så fall å fjerne all personinformasjon (fødselsnummer, navn).