Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.
Universiteter og høyskoler som benytter Felles Studentsystem (FS) kan ta i bruk Arbeidslivsportalen. Praksissteder får tilgang til tjenesten av utdanningsinstitusjonen.
Logg inn i tjenesten
Diamant

Hva er Arbeidslivsportalen i dag?

Dagens Arbeidslivsportal er et webbasert verktøy som forenkler arbeidsprosesser knyttet til å plassere studenter i et praksisopphold. Portalen er i første omgang mest relevant for studier med lang tradisjon for praksis, eksempelvis sykepleieutdanning, lærerutdanning og barnehagelærerutdanning.
Rakett

Videre planer for Arbeidslivsportalen

På sikt skal Arbeidslivsportalen kunne benyttes for mange former for arbeidslivsrelevant aktivitet, og være et nyttig verktøy for studenter, studiesteder og arbeidslivet. Det som vi kaller for Fase 2 er allerede i gang, og du kan lese mer om hva som inngår i arbeidet, i en egen seksjon på denne siden.

Videre utvikling vil kunne være innenfor f.eks. etter- og videreutdanning, trainee-opphold, kompetanseoversikter. I ly av Arbeidsrelevansmeldingen (Meld. St. 16 (2020–2021), vil det oppstå nye former for arbeidstilknytning, som vil kreve gode støtteverktøy for en smidig gjennomføring.
Snakkebobler

Spørsmål og svar

Er dere et praksissted som lurer på om dere kan ta i bruk Arbeidslivsportalen?

Svar: Ta kontakt med det eller de lærestedene dere tar i mot, eller ønsker å ta i mot praksisstudenter fra. Ikke alle fagområder, praksissteder og studenter er foreløpig inkludert, men dette utvides stadig.