Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.
Universiteter og høyskoler som benytter Felles Studentsystem (FS) kan ta i bruk Arbeidslivsportalen. Praksissteder får tilgang til tjenesten av utdanningsinstitusjonen.
Logg inn i tjenesten

Driftsmelding

 

01.10 Problemer med praksisavtalefunksjonalitet i ALP Demo

21.6 Problemer ved endring av praksissteder

Nærmere beskrivelse og forslag til midlertidig problemløsning.