Vitenarkiv i BragekonsortietInstitusjon Vitenarkiv OAI-PMH URL
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ADORA aho.brage.unit.no/aho-oai/
Chr. Michelsens Institutt CMI Open Research Archive open.cmi.no/cmi-oai/
CICERO Senter for klimaforskning CICERO Research Archive pub.cicero.oslo.no/cicero-oai/
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Brage open.dmmh.no/dmmh-oai/
Fafo Fafo Open Archive fafo.brage.unit.no/fafo-oai/
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets digitalarkiv fdir.brage.unit.no/fdir-oai/
Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Open Repository fhi.brage.unit.no/fhi-oai/
Forsvarets høgskole FHS Brage fhs.brage.unit.no/fhs-oai/
Fridtjof Nansens Institutt FNI Open Archive fni.brage.unit.no/fni-oai/
Handelshøyskolen BI BI Open biopen.bi.no/bi-oai/
Havforskningsinstituttet Brage IMR imr.brage.unit.no/imr-oai/
Høgskolen i Innlandet Brage INN brage.inn.no/inn-oai/
Høgskolen i Molde Brage HiM himolde.brage.unit.no/himolde-oai/
Høgskolen i Østfold HiØ Brage hiof.brage.unit.no/hiof-oai/
Høgskulen i Volda BraVo bravo.hivolda.no/hivolda-oai/
Høgskulen på Vestlandet HVL Open hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-oai/
Høyskolen Kristiania Kristiania Open Archive kristiania.brage.unit.no/kristiania-oai/
Institutt for energiteknikk IFE BRAGE ife.brage.unit.no/ife-oai/
Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research - Open Archive

samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-oai/

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS CORA krus.brage.unit.no/krus-oai/
Kunsthøgskolen i Oslo KHIODA khioda.khio.no/khio-oai/
Lovisenberg Diakonale Høgskole LDH Brage ldh.brage.unit.no/ldh-oai/
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn MF Open mfopen.mf.no/mf-oai/
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket vitenarkiv nb.brage.unit.no/nb-oai/
NILU - Norsk institutt for luftforskning NILU Brage nilu.brage.unit.no/nilu-oai/
NLA Høgskolen NLA Brage nla.brage.unit.no/nla-oai/
Nofima NOFIMA vitenarkiv nofima.brage.unit.no/nofima-oai/
NORCE Norwegian Research Centre NORCE vitenarkiv norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-oai/
Nord universitet Nord Open Research Archive nordopen.nord.no/nord-oai/
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning NIFU Open Access Archive nifu.brage.unit.no/nifu-oai/
Nordlandsforskning Nordlandsforskning Open Research Archive nforsk.brage.unit.no/nforsk-oai/
Norges Bank Norges Banks vitenarkiv norges-bank.brage.unit.no/norges-bank-oai/
Norges geologiske undersøkelse NGU Open Archive openarchive.ngu.no/ngu-oai/
Norges Geotekniske Institutt Norwegian Geotechnical Institute (NGI) Digital Archive ngi.brage.unit.no/ngi-oai/
Norges Handelshøyskole NHH Brage openaccess.nhh.no/nhh-oai/
Norges idrettshøgskole Brage NiH nih.brage.unit.no/nih-oai/
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Brage NMBU nmbu.brage.unit.no/nmbu-oai/
Norges musikkhøgskole NMH Brage nmh.brage.unit.no/nmh-oai/
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Open ntnuopen.ntnu.no/ntnu-oai/
Norges vassdrags- og energidirektorat Vitenarkiv nve.brage.unit.no/nve-oai/
Norsk Folkemuseum Vitenarkiv

norskfolkemuseum.brage.unit.no/norskfolkemuseum-oai/

Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Brage nibio.brage.unit.no/nibio-oai/
Norsk institutt for kulturminneforskning Vitenarkiv niku.brage.unit.no/niku-oai/
Norsk institutt for naturforskning NINA Brage brage.nina.no/nina-oai/
Norsk institutt for vannforskning NIVA Open Access Archive niva.brage.unit.no/niva-oai/
Norsk jernbanemuseum Jernbanebiblioteket banenor.brage.unit.no/banenor-oai/
Norsk Polarinstitutt Brage NP brage.npolar.no/npolar-oai/
Norsk Regnesentral NR vitenarkiv nr.brage.unit.no/nr-oai/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI Research Online nupi.brage.unit.no/nupi-oai/
NTNU Samfunnsforskning Samforsk Open samforsk.brage.unit.no/samforsk-oai/
OsloMet - storbyuniversitetet ODA oda.oslomet.no/oda-oai/
Politihøgskolen PIA phs.brage.unit.no/phs-oai/
RBUP Øst og Sør RBUPs vitenarkiv r-bup.brage.unit.no/r-bup-oai/
Riksantikvaren Riksantikvarens vitenarkiv ra.brage.unit.no/ra-oai/
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Ruralis Brage ruralis.brage.unit.no/ruralis-oai/
Sámi allaskuvla Vitenarkiv samas.brage.unit.no/samas-oai/
Senter for omsorgsforskning Omsorgsbiblioteket omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-oai/
Sikt
Urdarbrønnen
unit.brage.unit.no/unit-oai/
SINTEF SINTEF Open sintef.brage.unit.no/sintef-oai/
Statens arbeidsmiljøinstitutt Vitenarkiv stami.brage.unit.no/stami-oai/
Statens vegvesen Brage - Statens vegvesen vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-oai/
Statistisk sentralbyrå Statistics Norway's Open Research Repository ssb.brage.unit.no/ssb-oai/
Steinerhøyskolen  Vitenarkiv foreløpig ingen data
Sykehuset Innlandet HF SIHF Open Archive sihf.brage.unit.no/sihf-oai/
Transportøkonomisk institutt TØI Vitenarkiv toi.brage.unit.no/toi-oai/
Universitetet i Agder AURA uia.brage.unit.no/uia-oai/
Universitetet i Bergen Bergen Open Research Archive bora.uib.no/bora-oai/
Universitetet i Stavanger UiS Brage uis.brage.unit.no/uis-oai/
Universitet i Sørøst-Norge USN Open Archive openarchive.usn.no/usn-oai/
Veterinærinstituttet VI OPEN vetinst.brage.unit.no/vetinst-oai/
VID vitenskapelige høgskole VID:Open vid.brage.unit.no/vid-oai/

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter