Vitenarkiv i BragekonsortietInstitusjon Vitenarkiv Kontaktperson
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ADORA Lise Kjærstad
Bane NOR SF Jernbanebiblioteket Anette Glestad
Chr. Michelsens Institutt CMI Open Research Archive Aksel Mjeldheim
CICERO Senter for klimaforskning CICERO Research Archive Paolo Zupin
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Brage Gunvor Elisabeth Haugum
Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets digitalarkiv Kristian Seterås
Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Open Repository Torunn Graftås
Forsvarets høgskole FHS Brage Kari Jensen
Fridtjof Nansens Institutt FNI Open Archive Claes Lykke Ragner
Handelshøyskolen BI BI Open Maja Sørnes
Havforskningsinstituttet Brage IMR Kristian Seterås
Høgskolen i Innlandet Brage INN Lene Svendsen
Høgskolen i Molde Brage HiM Trond-Are Johnsen
Høgskolen i Østfold HiØ Brage Hanne Dybvik
Høgskulen i Volda BraVo Bente Gunn Lien
Høgskulen på Vestlandet HVL Open Irene Waage
Høyskolen Kristiania Vitenarkiv Kjartan Holm Trætteberg
Institutt for energiteknikk IFE BRAGE Gro Hørthe
Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research - Open Archive Jon Haakon Hustad
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS CORA Eirin Thomassen
Kunsthøgskolen i Oslo KHIODA Anette Waller
Lovisenberg Diakonale Høgskole LDH Brage Fredrik Solvang Pettersen
MF vitenskapelig høyskole MF Open Elna Strandheim
NILU - Norsk institutt for luftforskning NILU Brage Hildegunn Hammer
NLA Høgskolen NLA Brage Gunn Fasmer
Nofima NOFIMA vitenarkiv Kjetil I. Aune
NORCE Norwegian Research Centre NORCE vitenarkiv Hilde Kjerland
Nord universitet Nord Open Research Archive Johanne Hansen Kobberstad
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning NIFU Open Access Archive Claes Lampi
Nordlandsforskning Nordlandsforskning Open Research Archive Iselin Marstrander
Norges Bank Norges Banks vitenarkiv Cathrine Fiva Waller
Norges geologiske undersøkelse NGU Open Archive Grete Henriksen
Norges Geotekniske Institutt Norwegian Geotechnical Institute (NGI) Digital Archive Eva Margareta Grahn
Norges handelshøyskole NHH Brage Helena Hopland
Norges idrettshøgskole Brage NiH Elin E. Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Brage NMBU Sissel Grønseth
Norges musikkhøgskole NMH Brage Anna Sæmundsdottir
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Open Nina Andersen
Norges vassdrags- og energidirektorat Vitenarkiv Peder August Pedersen
Norsk folkemuseum Vitenarkiv Heidi E. Reinholdtsen
Norsk institutt for bioøkonomi Vitenarkiv Charlotte B. Jensen
Norsk institutt for kulturminneforskning Vitenarkiv Liv Mildrid Avset
Norsk institutt for naturforskning NINA Brage Siri Aashaug Sæther
Norsk institutt for vannforskning NIVA Open Access Archive Marie Ormset
Norsk Polarinstitutt Brage NP Ivar Stokkeland
Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI Research Online Elin Maria Fiane
Norut Northern Research Institute Vitenarkiv Berit Moldenæs
NTNU Samfunnsforskning Samforsk Open Ragnhild B. Overland
Politihøgskolen PIA Mette Berg
RBUP Øst og Sør RBUPs vitenarkiv Brynhildur Axelsdottir
Riksantikvaren Riksantikvarens vitenarkiv Jan Helge Skjerven
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning RURALIS Brage Tamila Thomassen
Sámi allaskuvla Vitenarkiv Svein Egil Hetta
Senter for omsorgsforskning Omsorgsbiblioteket Sissel Rødland Dalen
SINTEF SINTEF Open Elin Greta Fridthjofsdottir
Statens arbeidsmiljøinstitutt Vitenarkiv Benedicte Mohr
Statens vegvesen Brage - Statens vegvesen Cecilia Stensland
Statistisk sentralbyrå Statistics Norway's Open Research Repository (SNORRe) Elsa Granvoll
Sykehuset Innlandet HF SIHF Open Archive Lina Melketiene
Transportøkonomisk institutt TØI Vitenarkiv Trude Kvalsvik
Unit Urdarbrønnen Brukerstøtte
Universitetet i Agder AURA Igor Goncharenko
Universitetet i Stavanger UiS Brage Linda Johnsen
Universitet i Sørøst-Norge USN Open Archive Marianne Riste
Veterinærinstituttet Vitenarkiv Hanne Tvete
VID vitenskapelige høgskole VID:Open Margit Aalrust

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter