Rammeavtale telefoni - Telia


Rammeavtale for abonnement og trafikk på mobiltelefoni, fasttelefoni i tilknyttning til Uninett sanntid, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet.

Nyheter, meldinger og annet

01.04.2021 - Endringsavtale nr 2, oppdatering av datapakker m.v.

01.09.2019 - Endringsavtale nr 1, korrigert bilagsoversikt m.v.

 

Kategorier

Det vil være èn primær leverandør av disse tjenestene, men grunnet lokale forhold kan enkelte rettighetshavere måtte ta i bruk andre leverandører. Dekning, kapasitet og ytelse vil være forhold som den enkelte rettighetshaver legger til grunn ved vurdering av lokale forhold. I tillegg kan det være enkelte abonnement som på grunn av lokalisering eller tilgjengelighet vil være kostnadskrevende å bytte, og hvor man må videreføre eksisterende abonnement.

Se sekundær rammeavtale.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. desember 2018 til 1. desember 2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år/1+1+1, maksimalt til 1. desember 2024.

Avtalen er forlenget til 1. desember 2022.

Leverandør og kontaktinformasjon

Telia Norge AS

Kristian Eriksen
Telefon: 41 21 99 28
E-post: kristian.eriksen@telia.no

Hvordan ta i bruk rammeavtalen 

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: innkjop@sikt.no.

Se her angående GDPR og personvern hos Telia.

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@sikt.no.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalen kan du sende en henvendelse til innkjop@sikt.no

Vedlegg


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter