Nasjonalt vitenarkiv


Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres i samarbeid med forskningsutførende institusjoner.

Kort om Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Et nasjonalt vitenarkiv med tilhørende organisering vil tilby institusjonene en fellesløsning som gjør det enkelt og effektivt å oppfylle regjeringens mål. Løsningen må sees i en helhetlig strategisk sammenheng og må samhandle med en rekke relaterte løsninger som for eksempel internasjonale vitenarkiver, Cristin og dataarkiver.

Prosjektet har som målsetning å gi beslutningsgrunnlag til Kunnskapsdepartementet for valg av løsning og organisering av et nasjonalt vitenarkiv.

 

Status

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter