Nasjonalt vitenarkiv


Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Unit har fått i oppdrag å realisere dette.

Kort om Nasjonalt vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Et nasjonalt vitenarkiv med tilhørende organisering vil tilby institusjonene en fellesløsning som gjør det enkelt og effektivt å oppfylle regjeringens mål. Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å realisere en ny tjeneste i samarbeid med de forskningsutførende institusjoner. Løsningen må sees i en helhetlig strategisk sammenheng og må samhandle med en rekke relaterte løsninger som for eksempel internasjonale vitenarkiver, Cristin og dataarkiver.

Prosjektet er en oppfølging av utredningen av hvordan et nasjonalt vidtenarkiv kan realiseres. Denne utredningen ble gjennomført i 2019 på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. Formålet var å gi departementet et beslutningsgrunnlag for valg av løsning og organisering av et nasjonalt vitenarkiv. Les rapporten fra utredningen av nasjonalt vitenarkiv

Nyheter om Nasjonalt vitenarkiv

Styringsdokument

Prosjektets styringsdokument

Status for bruk av Nasjonalt vitenarkiv

Tjenesten er tatt i bruk av en pilotinstitusjon, Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Den første publikasjonen ble registrert 17. juni 2020. Se Nasjonalt vitenarkiv (NVA) 

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter