Piazza Q & A


Piazza er designet for samhandling i klasserommet, typisk for å utføre spørsmål- og svarrunder på en interaktiv digital måte.Hvem kan benytte tjenesten:
Sluttbrukere i forskning og utdanning.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Sluttbrukere i forskning og utdanning

Forutsetninger: 

Mal Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: se avtalespeil utfylt av leverandør.

ROS-mal: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: Tjenestens tilgjengelighetspolicy bekrefter støtte for WCAG 2.0-standarden, til AA-nivå, og oppfyller derfor minimumskravene til Forskrift om universell utforming. Merk at dette gjelder for innlogging via Piazza Lite. Se veiledning på piazza.com/product/accessibility for å gjøre Piazza Lite til default-klient.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten har et wiki-format for samhandling, LaTeX redigeringsverktøy, syntax-markering og kodeblokkering. Aktivitet vises i real-time, og spørsmål som trenger øyeblikkelig oppmerksomhet fremheves. Undervisere kan fremheve svar som støtter klassens undervisningsplan, og anonymisering sikrer lav terskel for deltakelse.

Tjenesten tilbyr også applikasjoner for iOS og Android, og samarbeider med essentialaccessibility.com for å sikre tilgjengelighet, se https://piazza.com/product/accessibility og https://www.essentialaccessibility.com/piazza/.

Det eksisterer mange løsninger i sektoren med liknende Q&A-funksjonalitet i LMS’er og samhandlingsløsninger, men ingen som er spesialisert på samme måte. Piazza har selv opplyst at tjenesten er i utstrakt bruk i Europa og Norge, og spesielt er NTNU den europeiske skolen med flest Piazza-brukere. Tjenesten er sterkt komplementær med LMS-løsninger, og kan integreres med en blant annet Blackboard og Canvas. Se informasjon og veiledning på denne siden: https://piazza.com/product/lti.

Tjenestens egen beskrivelse: " Piazza is a free platform for instructors to efficiently manage class Q&A. Students can post questions and collaborate to edit responses to these questions. Instructors can also answer questions, endorse student answers, and edit or delete any posted content.

Piazza is designed to simulate real class discussion. It aims to get high quality answers to difficult questions, fast!

The name Piazza comes from the Italian word for plaza--a common city square where people can come together to share knowledge and ideas. We strive to recreate that communal atmosphere among students and instructors."

https://piazza.com/signup


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter