Om Unit


Pådriver for digital utvikling

 

Unit har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Vi skal videreutvikle initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren og andre relevante aktører.

Vi driver Kunnskaps-Norge framover:

- Samfunnsoppdraget vårt er å være en nytenkende pådriver for digitalisering. Vi skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. 

Vår visjon er at vi driver Kunnskaps-Norge framover. Roar Olsen – Direktør.

Vi omsetter for 520 millioner kroner årlig, og forvalter avtaler for rundt 750 millioner. Vi betjener over 220 virksomheter innen forskning, utdanning og formidling, og leverer rundt 45 tjenester og systemer til disse. 

Unit har ca 200 ansatte og hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, med avdelingskontor  i Fridtjof Nansens vei i Oslo. 

Units organisasjonskart
Organisasjonskart

 

Våre vedtekter:

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 27. februar 2018 vedtektene for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

 

Historie:

Unit ble opprettet 1. januar 2018, etter en sammenslåing av BIBSYS, Ceres og deler av Uninett. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter