Om Unit


Pådriver for digital utvikling

 

Unit har som oppgave å følge opp strategier og retningslinjer for høyere utdanning og forskning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Vi skal videreutvikle initiativer fra universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren og andre relevante aktører.

Vi driver Kunnskaps-Norge framover

- Samfunnsoppdraget vårt er å være en nytenkende pådriver for digitalisering. Vi skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. 

Vår visjon er at vi driver Kunnskaps-Norge framover. Roar Olsen – Direktør.

Vi betjener over 220 virksomheter innen forskning, utdanning og formidling, og leverer rundt 45 tjenester og systemer til disse. 

Unit har ca 200 ansatte og hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, med avdelingskontor  i Fridtjof Nansens vei i Oslo.

Organisasjonskart Unit juli 2021
Organisasjonskart pr. 1. juli 2021

Våre vedtekter

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 27. februar 2018 vedtektene for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

 

Historie

Unit ble opprettet 1. januar 2018, etter en sammenslåing av BIBSYS, Ceres og deler av Uninett. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter