Kontakt ossKontaktinformasjon

Telefon:    +47 73 55 79 00
E-post: postmottak@unit.no

Besøk Samordna opptak for kontaktinformasjon om denne tjenesten. 

 

For brukerstøtte

Tjeneste

Kontakt

​​Plagiatkontroll

E-post: kontakt@unit.no

Tlf: 73 55 79 00

Forelesningsopptak, komplett system

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Rekrutteringssystem

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Webmøter

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Agresso UBW

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Alma biblioteksystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Bestillings- og fakturasystem

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

BIRD - lagre og dele forskningsdata

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Brage - åpent vitenarkiv

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Cristin

E-post: support@cristin.no

Datauttrekk fra felles studentsystem

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Digital eksamen

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Digitalt studentbevis

Tlf: 22 84 18 50 (Felles Studentsystem)

E-post: studentbevis@fsat.no

DLR - Digitale Læringsressurser

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

E-post: support@unit.no

DOI - gjør forskningsdata mer synlige

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

E-post: support@unit.no

EpN - Emneplanlegging på nett

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

EVUweb

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

Fagpersonweb

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

Felles klagenemnd

E-post: innsyn-klageinstans@fsat.no

Felles studentsystem (FS)

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Filesender

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

GAUS

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Innk​jøp og rammeavtaler

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Tilgang til IP-TV

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Leganto pensumlistesystem

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Lisensavtalar for elektroniske forskingsressursar

E-post: konsortieteamet@cristin.no

Læringsplattformer (LMS)

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Lønn- og personalsystem (LPS)

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Forelesningsopptak, komplett system – Mediasite

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

MOOC - plattformer og portal

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Nasjonal klagenemnd

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Tlf: 21 49 56 09

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Tlf: 21 49 56 09

Nomination

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

Open tilgang (open access)

 

Oria søketjeneste

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Personlig lagring og deling av filer

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Dokumentasjonsforvaltning

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

RUST - Register for utestengte studenter

E-post: fs-sekretariat@unit.no

Samordna opptak

Tlf: 21 49 56 09 (Samordna opptak)

Studentweb

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

Søknadsweb

FS-kontakter kan kontakte fs-support ved spørsmål

Forelesningsopptak, enkelt system

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Time-/romplanleggingsverktøy

Tlf: 73 55 79 00

E-post: kontakt@unit.no

Unit Feide-hotell

Registrering av sak: www.support.bibsys.no

E-post: support@unit.no

Tlf: 958 24 000 (Brukerstøtte)

Vitnemålsportalen

E-post: vitnemalsportalen@ceres.no

Tlf: 73 55 79 00

 

 

Besøksadresse: Hovedkontor i Abels gate 5A, Teknobyen i Trondheim, og avdelingskontor i Fridtjof Nansens vei 19 på Majorstua i Oslo.

Postadresse: Abels gate 5A, 7030 TRONDHEIM

Organisasjonsnummer: 919 477 822

Fakturaadresse:

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

EHF-faktura: NO919477822

Leverandøren må merke faktura med brukernavn til den som skal godkjenne faktura.

Vi har ikke anledning til å motta fakturaer på e-post.

Mediekontakt:

Henvendelser fra media rettes til kommunikasjon. Sjekk også vårt pressserom på MyNewsDesk.

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter