Program 2020


Oversikt over programposter - Digitaliseringskonferansen 2020. Presentasjoner fra konferansen er lenket opp i programmet.

Tirsdag 26. mai

Plenumssesjon

Møtedag

Digitaliseringsstyret, fagutvalg, råd og grupper

Møter i de enkelte utvalg, råd og grupper - se egne innkallinger (kun for faste deltakere i råd og utvalgsmøter).

 

Onsdag 27. mai

Plenumssesjon

Åpning og foredrag: Veien mot 2030 

 

0845 - 0900: 

Velkommen til lobby

0900 - 1000: 

Offisiell åpning av konferansen

 • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Johansen Horrigmo.

Ny digitaliseringsstrategi

 • Direktør i Unit, Roar Olsen.

Nasjonal løsning for økt kvalitet på praksisstudiene

 • Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, orienterer om Arbeidslivsportalen.

Veien mot 2030

 • 4 framtidsscenarier ved Distinguished VP Analyst Gartner Research, Jan Martin Lowendahl.

 

 

Presentasjoner fra våre leverandører

Arribatec 

 
bilde av Stig Kjønstad
Stig Kjønstad. Arribatec

Innlegg 27.05.2020 v/ Stig Kjønstad 

Arribatec viser sin nye løsning for oppfølging av forskningsprosjekter med flere finansieringskilder:
 
Vi har utviklet en ny, helhetlig løsning sammen med forskere og prosjektøkonomer slik at virksomhetene kan bruke mer tid til forskning - og mindre tid til administrasjon og rapportering av sine prosjekter.

www.arribatec.com

 

 

 

 

Crayon  

 

Dag Anders Ingebo og Håvard Sørvik er en del av Crayon sitt Team for Universitets- og Høyskolesektoren. De vil fortelle kort om «House of Crayon» og hva som er grunnen til at Crayon har et dedikert team for UH-sektoren.
Teamet har behandlet 2 rammeavtaler på programvare som har gitt god erfaring.

https://www.crayon.com/nb-NO/

Explorance 

 

Session 1 - May 27

Time: 10:00 - 10:15 and 12:00 - 12:15

bilde av John Atherton
John Atherton, Explorance

How to achieve a fully automated course evaluation process.

Description:

John Atherton , General Manager of Europe and Africa from Explorance, will explain how Blue (student feedback software) can be used to reduce the time needed to prepare, send, analyse and produce reports for course evaluations. He’ll provide examples of the systems automation, analytics, flexibility and engagement with teaching staff and students.

https://explorance.com/

Move 

Move vil gi en kort presentasjon av Move og hvordan du kan optimalisere forskningsarbeidet ved hjelp av deres tjenester. De vil også holde seminarer som går etter parallellsporene onsdag og torsdag.

Onsdag 27. mai

Presentasjon

Seminar 1 - kl 1200-1245              

Optimaliser forskningsarbeidet med markedets raskeste og mest fleksible lagringsløsning med multiprotokoll og S3 funksjonalitet.  

Seminar 2 - kl 1300- 1345

Hyperkonvergert infrastruktur – en samlende løsning for de fleste behov. Objektbasert lagring, Datalakes, Containere, Micropartisjonering og en masse annet i en og samme løsning.

www.move.no

Logo Move

 

 

 

Safespring  

 

27. mai

kl. 10:00-10:15

Gjentas kl 13:00-13:15

Sesjon 1: 

Safespring’s new Compute platform

I denne sesjonen vil vi snakke om kommende oppdateringer i Safesprings plattform. 
Spesielt vil vi nevne nye flavors med lokal NVME disk og AMD prosessor.

 • Vi vil gjøre en kort demonstrasjon av vårt nye GUI
 • Vi vil gå gjennom hovedpunktene i oppdatert prisliste
 • Vi vil vise et oppdatert veikart med bl.a. nye flavours med dedikert GPU

► Alle som deltar på Safesprings presentasjoner på Digitaliseringskonferansen er med i trekningen om en JBL Clip 3 Bluetooth-høyttaler! Vi trekker en vinner hver dag blant alle som registrerer seg i videorommet hos Safespring med navn og e-post-adresse.

https://www.safespring.com/

Illustrasjon Safespring

Uninett AS  

 

 

27. mai kl. 10:00-10:15 
Uninetts ledelse deler visjonære glimt av hva de planlegger å lansere som del av eksisterende og nye tjenester. I tillegg gjennomfører de en uformell kartlegging av fremtidens behov i kunnskapssektoren. Møt opp for en innholdsrik pause!

Tom Røtting

 

 

 

Uninetts ledergruppe, under ledelse av adm.dir. Tom Røtting, er tilgjengelig for møter i dette rommet for de som ønsker.
 

Send en e-post til mari.prestvik@uninett.no for å avtale nærmere møte.

https://www.uninett.no

Watermark  

 

Større svarprosent og dypere innsikt med en integrert løsning for kursevaluering og spørreundersøkelser     

Onsdag 27, mai kl. 10:00 og torsdag 28. mai kl 10:15  

Universitetet deres er forpliktet til kvalitetssikring og informert beslutningstaking, men den eksisterende prosessen, og verktøyene dere benytter i dag, gjør det kanskje vanskelig å fange opp og analysere dataene.

Har lærerstaben og administrasjonen all den informasjonen de trenger? Eller kan institusjonens mål oppnås på en bedre måte med et alt-i-ett-system for kursevaluering og spørreundersøkelser, som er spesielt integrert med deres LMS?

I denne presentasjonen deler vi grunnen til at så mange institusjoner har valgt å betro disse kritiske prosessene til EvaluationKIT fra Watermark. EvaluationKIT er et spesialutviklet programvaresystem som driftes lokalt i EU, som oppfyller samtlige krav under GDPR, og som er utformet for å støtte flere språk.

Du vil få vite mer om hovedfordelene ved løsningen vår, inkludert økt svarprosent, effektivisert administrasjon, utfyllende rapportering og koblinger til data som aktivitetsinformasjon fra lærerstaben og studentenes læringsutbytte. Bli med, og la oss snakke om hvordan vi kan forbedre prosessen med kursevaluering og spørreundersøkelser for studenter, lærere og administratorer, og hvordan vi samtidig kan generere verdifulle data som vitner om kvalitet.

bilde av Danny Collins fra Watermark
Danny Collins

Vert:

Danny Collins - Direktør for internasjonal avdeling hos Watermark

Danny Colllins har bred erfaring med levering av SaaS-løsninger i Europa, Asia og Midtøsten. Lidenskapen hans for høyere utdanning bragte ham til Watermark i 2019, der han nå er leder for internasjonalt salg. Danny er basert i London.


For mer informasjon om Watermark, besøk gjerne vår nettside.

 

watermark logo

 

SPONSOR: 

 

Parallelle spor

Administrasjon 

 

1015 - 1035: Fremtidens administrative systemHvilke strategiske tilnærminger og grep bør virksomheter ta? Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

1035 - 1055: Digitalisering - hva har UiA lykkes med?En kort presentasjon av organisering og struktur som underbygger digitalisering av arbeidsprosesser ved Universitetet i Agder. IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA.

1055 - 1110: Effektivisering og bedre innsikt i økonomiBruk av kunstig intelligens for å øke menneskers arbeidskapasitet og fjerne repetitive oppgaver. Avd.dir. Hakan Narci, DFØ.

1110 - 1130: Automatisert saksbehandlingHow Artificial Intelligence is boosting and transforming critical processes in Higher Education. Education is a critical part of society. Education is also under huge transformative pressure through new technology that challenges today’s status quo. This presentation gives an grounded introducation to AI in Education, several examples and specific actions forward that will help to transform your organisation. Dr. Christian Guttmann, TietoEVRY.

Forskning 

 

1015 - 1020: Introduksjon ved møteleder

1020 - 1035: ForskerplattformenSikkert samarbeid om forskningsdata. Underdirektør Gard Thomassen, UiO.

1035 - 1045: Open Science Toolbox: Seniorrådgiver Henrik Karlstrøm, NTNU

1045 - 1100: Forskerverktøy for datahåndteringsplanerTrond Kvamme, Spesialrådgiver NSD og Maria Francesca Iozzi, Seniorrådgiver Sigma2

1100 - 1115: Helseanalyseplattformen. Enklere tilgang til helsedata for forskningPlattform for gjenbruk av data om norsk forskning. Programleder Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse.

1115 - 1130: Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning - Cristin og Nasjonalt vitenarkivFagdirektør for forskningstjenester, Katrine Weisteen Bjerde, Unit.

Teknologi 

 

1015 - 1105: Microdata SSB/NSDHvordan gjøre det enklere å analysere registerdata? Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB.

1105 - 1125: De 10 viktigste teknologitrendene: Den digitale transformasjonen er i gang. Hvilke 10 trender er drivere globalt som sektoren bør ha spesielt fokus på? Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research.

Utdanning 

 

1015 – 1020 Introduksjon ved Marianne Øhrn Johannessen UiA, leder for fagutvalg utdanning 

1020 - 1040: Evaluering av FS 
Unit gjennomfører våren 2020 en teknisk og funksjonell evaluering av Felles Studentsystem (FS). Baber Nisar, Gartner, presenterer resultatene og anbefalingene fra denne evalueringen.

1040 - 1100: Online, outsourced, on-demand
Fremtidens studenter forventer nye læringsformer. Hvilke konsekvenser har dette? Introduksjon ved Jan Martin Lowendahl, Gartner Research.

1105 - 1130: Presentasjon av Arbeidslivsportalen v/OsloMet
Økt kvalitet på praksisstudier. Portalen gir oversikt over studentpraksis og forbedrer samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner, praksissteder og studenter. Introduksjon ved Nadine Kaiser, OsloMET og Marte Holhjem, Unit.

 

Torsdag 28. mai

Plenumssesjon

Live podcast, spennende foredrag og Den store debatten 

 

Live Podcast 

 • Marianne Danielsen, byråleder for Engasjert Byrå, møter prosjektdirektør for campusutvikling NTNU, Merete Kvidal.

Digital transformasjon i utdanningen

 • Kimberly Lein Mathisen – General Manager Microsoft Norge.

Den store debatten: Veien mot 2030

 • Live intervju med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
   
 • Debattleder Tone Sofie Aglen, møter sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge for å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.
 • Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik og regiondirektør i NHO Tord Lien møtes til debatt, det samme gjør NTNUs økonomidekan Monica Rolfsen og sosiologiprofessor Aksel Tjora.

Digitale økosystemer - hvordan kan vi utnytte mulighetsrommet bedre?

 • Mari Forberg Jøndahl, Digitaliseringsdirektoratet.

 

Presentasjoner fra våre leverandører

Arribatec 

 

bilde av Arne Magnus
Arne Magnus Alhaug,
Arribatec

Innlegg 28.05.2020 v/ Arne Magnus Alhaug 

Arribatec viser hvordan rett systemstøtte effektiviserer virksomhetsstyringen hos høyskoler og universitet ved hjelp av «Hypergene»:
 
Med bruk av teknologi viser vi hvordan universiteter kan effektivisere virksomhetsstyringen slik at alle ledere og nøkkelpersonell har enkel tilgang til finansielle tall, nøkkeltallindikatorer, mål og forretningsplaner i en og samme styringsportal.

www.arribatec.com

Crayon  

 

 

Dag Anders Ingebo og Håvard Sørvik er en del av Crayon sitt Team for Universitets- og Høyskolesektoren. De vil fortelle kort om «House of Crayon» og hva som er grunnen til at Crayon har et dedikert team for UH-sektoren.
Teamet har behandlet 2 rammeavtaler på programvare som har gitt god erfaring.

https://www.crayon.com/nb-NO/

 

Explorance 

 

 

Session 2 - May 28

Time: 10:15 - 10:30 and 12:00 - 12:15

bilde av John Atherton
John Atherton,Explorance

Monitor real time feedback and understand how people are feeling in your organization.


Description:

John Atherton , General Manager of Europe and Africa from Explorance, will explain how Bluepulse can be used to allow easy connections to be made with everyone across entire networks in real time. It’s possible to send out an organization-wide message and then interact with those who respond. This means that day by day or week by week, it’s possible to connect with anyone and not get bogged down with clutter, allowing you to touch base at every facet of a student or employee’s journey.

https://explorance.com/

 

Move 

Move vil gi en kort presentasjon av Move og hvordan du kan optimalisere forskningsarbeidet ved hjelp av deres tjenester. De vil også holde seminarer som går etter parallellsporene onsdag og torsdag.

Torsdag 28 Mai

Presentasjon

Seminar 3 - kl 1200- 1245            

Automatisert Backup og sikkerhets kopiering av datakilder

Seminar 4 - kl 1300- 1345       

Intel, AMD, ARM og GPU’er – hele løsningsbredden som dekker dine forskningsbehov.

www.move.no

Logo Move

 

Safespring  

 

28. mai:

kl. 10:15-10:30

Gjentas kl. 13:00-13:15

Sesjon 2:

Safespring Private Cloud

I denne sesjonen vil vi snakke om Safespring private cloud. Safespring Private Cloud er en komplett lagringstjeneste driftet av Safespring plassert i kundens datasenter.
Safespring Private Cloud er en lagringsløsning med høy ytelse og kapasitet, bygget med Open Source teknologi. Løsningen har gode muligheter for tilpasning til den enkelte kundes behov.
I tilknytning til lagringstjenesten har vi og mulighet for å legge til compute-ressurser.
Vi gjør en kort demo av aktuelle bruksområder for en private-cloud-løsning.


► Alle som deltar på Safesprings presentasjoner på Digitaliseringskonferansen er med i trekningen om en JBL Clip 3 Bluetooth-høyttaler! Vi trekker en vinner hver dag blant alle som registrerer seg i videorommet hos Safespring med navn og e-post-adresse.

https://www.safespring.com/

Illustrasjon Safespring

Uninett AS  

 

28. mai kl. 10:15-10:30:
Uninetts ledelse deler visjonære glimt av hva de planlegger å lansere som del av eksisterende og nye tjenester. I tillegg gjennomfører de en uformell kartlegging av fremtidens behov i kunnskapssektoren. Møt opp for en innholdsrik pause!

Tom Røtting

 

Uninetts ledergruppe, under ledelse av adm.dir. Tom Røtting, er tilgjengelig for møter i dette rommet for de som ønsker.

Send en e-post til mari.prestvik@uninett.no for å avtale nærmere møte.

https://www.uninett.no

​​​​​Watermark  

 

Større svarprosent og dypere innsikt med en integrert løsning for kursevaluering og spørreundersøkelser     

Onsdag 27, mai kl. 10:00 og torsdag 28. mai kl 10:15  

Universitetet deres er forpliktet til kvalitetssikring og informert beslutningstaking, men den eksisterende prosessen, og verktøyene dere benytter i dag, gjør det kanskje vanskelig å fange opp og analysere dataene.

Har lærerstaben og administrasjonen all den informasjonen de trenger? Eller kan institusjonens mål oppnås på en bedre måte med et alt-i-ett-system for kursevaluering og spørreundersøkelser, som er spesielt integrert med deres LMS?

I denne presentasjonen deler vi grunnen til at så mange institusjoner har valgt å betro disse kritiske prosessene til EvaluationKIT fra Watermark. EvaluationKIT er et spesialutviklet programvaresystem som driftes lokalt i EU, som oppfyller samtlige krav under GDPR, og som er utformet for å støtte flere språk.

Du vil få vite mer om hovedfordelene ved løsningen vår, inkludert økt svarprosent, effektivisert administrasjon, utfyllende rapportering og koblinger til data som aktivitetsinformasjon fra lærerstaben og studentenes læringsutbytte. Bli med, og la oss snakke om hvordan vi kan forbedre prosessen med kursevaluering og spørreundersøkelser for studenter, lærere og administratorer, og hvordan vi samtidig kan generere verdifulle data som vitner om kvalitet.

bilde av Danny Collins fra Watermark
Danny Collins

Vert:

Danny Collins - Direktør for internasjonal avdeling hos Watermark

Danny Colllins har bred erfaring med levering av SaaS-løsninger i Europa, Asia og Midtøsten. Lidenskapen hans for høyere utdanning bragte ham til Watermark i 2019, der han nå er leder for internasjonalt salg. Danny er basert i London.


For mer informasjon om Watermark, besøk gjerne vår nettside.

 

watermark logo

 

SPONSOR:

 

Parallelle spor

Administrasjon 

 

1030 - 1035: Innledning ved fagutvalgsleder for administrasjon, Kjetil Hellang, som til daglig er økonomidirektør ved UiA

1035 - 1055: Status for BOTT-programmet: Programleder Jan-Petter Abelsen, partner i Karabin AS, orienterer om status i BOTT-programmet for fellestjenester for UH-sektoren for økonomi, lønn, strategisk HR og sak/arkiv.

1055 - 1110: Fellestjeneste for beslutningsstøtte: Digitaliseringsstyret har igangsatt et planleggingsprosjekt for å etablere en fellestjeneste for beslutningsstøtte. Prosjektleder Ole Martin Nodenes, Unit, orienterer om målsettinger for prosjektet og status for arbeidet.

1110 - 1130: Digital Campus, UiSHvordan bidrar prosjektet til en enklere hverdag for studenter og ansatte? Direktør virksomhetsstyring og –utvikling John William Viflot, UiS.

Forskning 

 

1030 - 1035: Innledning ved møtelder

1035 - 1045: Hvordan lede åpen forskning? Prorektor Kenneth Ruud, UiT - Norges arktiske universitet

1045 - 1100: EOSC på vei mot realitet. Hva betyr det for forskningsinstitusjonene? Seniorrådgiver Ola Berge, KD

1100 - 1115: Tenk nytt om med nye høyhastighetsnett: Avd.dir. Olaf Schjelderup, Uninett

1115 - 1130: Iris.ai - Kunstig intelligens i litteratursøk: Erfaringer fra Finland og UiO. Administrerende direktør Anita Schjøll Brede, Iris.ai

Teknologi 

 

1030 - 1035: Innledning ved møteleder

1035 - 1100: HelseanalyseplattformenPlattform for rask tilgang til helsedata. Prosjektleder Bjørn Holstad, Norsk Helsenett.

1100 - 1130: 5 trender og 5 teknologiske svar,​​​ Tore Burheim, IT-direktør, UiB.

Utdanning 

 

1030 - 1050: Produksjon og deling av digitale læringsressurser, Vegard Moen, Unit

Det foregår lite deling av digitale læringsressurser mellom institusjonene i norsk UH-sektor. Sektoren deler også lite innhold med arbeidslivet og andre eksterne aktører. Unit iverksetter et prosjekt som skal bidra til å øke produksjon og deling av læringsressurser i sektoren. Prosjektets hovedelement er å videreutvikle og tilby delingstjenesten DLR i sektoren. En forbedring av tilbudet innenfor videoproduksjonstjenester også en del av prosjektet. 

 

1050 - 1110:

 • Studiebarometeret: Studentenes erfaringer med bruk av digitale verktøy, Seniorrådgiver Lars Fredrik Pedersen, NOKUT 
  I denne presentasjonen gir NOKUT et innblikk i studentenes erfaringer med bruk av digitale verktøy. Resultatene er hentet fra Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse med svar fra over 30 000 studenter. Presentasjonen inneholder både kvantitative og kvalitative resultater, med særlig vekt på spørsmålet om studentene får opplæring i digitale verktøy som er relevante for fagområdet de studerer.
   
 • Reguleringer som virkemidler for digitalisering i høyere utdanning? Tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT 
  Utviklingen av digitale verktøy og tjenester gir nye muligheter både når det gjelder hvordan de ulike fagene utvikler sin faglige virksomhet, og hvordan læring og utdanning skjer i samspillet mellom lærere og studenter. 
  NOKUT kan, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD), fastsette overordnede krav både til studieprogram, og til utdanningsfaglig kompetanse som innbefatter kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. KD har gitt NOKUT et oppdrag om å vurderer mulige måter å stille krav til utdanningsfaglig digital kompetanse i regelverket på, herunder også om andre virkemidler enn regulering kan være hensiktsmessige.
  I denne sesjonen vil vi drøfte hvorvidt regulering (krav) er en egnet måte å løfte dette området fremover, og vi vil også drøfte hvilke andre virkemidler som eventuelt kan aktiveres for å stimulere god utvikling. NOKUT er inne i en fase i dette arbeidet hvor innspill fra kompetansemiljøer i sektoren vil være svært velkomne.

1110 - 1130: Program for den gode studentopplevelsen, Kristi Agerup, programansvarlig Den gode studentopplevelsen, OsloMet

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og er organisert i følgende prosjekt: samhandling og informasjon; faglig kvalitet, helse og trivsel; mobilitet og internasjonalisering og fleksibelt utdanningstilbud innen EVU.

 

 

Våre leverandører og sponsorer


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter