Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning


Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere del av hverdagen til alle organisasjoner i samfunnet. Universitets- og høgskolesektoren behandler blant annet en rekke personopplysninger om studenter, ansatte og andre tilknyttede samarbeidspartnere.

Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har gitt Uninett ansvar for cybersikkerhet for forskning og høyere utdanning. Unit har i oppgave å lede styringen av informasjonssikkerhet og personvern på sektornivå på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Sikkerhetsforum for universiteter og høyskoler

I tillegg til sekretariatet for informasjonssikkerhet er det etablert et sikkerhetsforum for universiteter og høgskoler. Forumet er rådgivende innenfor området informasjonssikkerhet, beredskap og kontinuitet. Her kan man dele erfaringer og skaffe seg kunnskap om hvordan man kan jobbe effektivt og praktisk innenfor informasjonssikkerhet og beredskap/kontinuitet.