Deling og gjenbruk


Det produseres mer og mer digitale læringsressurser i forbindelse med undervisning ved norske universiteter og høyskoler.

Det gjelder både opptak av forelesninger, presentasjoner, videoer, illustrasjoner, podcaster og mye mer. Mange av disse ressursene vil være aktuelle for gjenbruk av andre undervisere, både ved ulike studieprogrammer og ulike institusjoner.

Særlig fagfelt som undervises ved mange institusjoner, med store likheter i pensum, vil kunne ha nytte av økt grad av samhandling. Det at læringsressurser ikke trenger å produseres flere ganger kan spare verdifull tid, og bedre tilgang på materiale vil kunne heve undervisningskvaliteten for studentene.  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter