Nå er det enklere å ta i bruk DLR

Skrevet av Christine Johnsen , 4. juni, 2021
Nå er det utarbeidet materiell som gjør det lettere å starte opp med Digitale læringsresursser (DLR). Dette gjør deling og gjenbruk av resurser enklere hos institusjonene.

Materiell som støtter innføringen av DLR er nå tilgjengelig i systemet. Materiellet er utarbeidet for å gjøre innføring av DLR enklere, og for å bistå i at kommunikasjon, opplæring og andre nødvendige aktiviteter blir planlagt og gjennomført. Historisk har det vært utfordrende å få opp volum av deling og gjenbruk hos institusjonen ved innføring av DLR, men ved å benytte erfaringer fra institusjoner som allerede bruker DLR kan man få et bedre utgangspunkt. 

DLR har som hensikt å støtte deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, og primærbrukere vil derfor være undervisere på institusjonen. Det er derfor viktig å ha planer for kommunikasjon og opplæring av underviserne. 

Erfaringer fra tidligere innføringsprosjekter øker sjansen for å lykkes 

Innføring av DLR hos en institusjon handler i stor grad om å spre bevissthet rundt viktigheten av deling, og oppfordring til delingskultur. Dette er ikke gjort på et blunk, men krever en strukturert tilnærming til kommunikasjon og opplæring. Et rammeverk for å planlegge innføringsprosjektet vil gjøre dette enklere for institusjonene. 

Innføringsmaterialet letter planleggingsarbeidet 

For å lette noe av planleggingsjobben har vi utarbeidet et sett med maler for planleggingen som kan gjøre arbeidet for innføringsprosjektet enklere. Hos de fleste institusjoner vil utrullingen av DLR måtte inneholde de samme elementene, som bør planlegges og gjennomføres. Sjekklisten for innføring, som er en del av materiellet, kan gi god kontroll på hvilket arbeid som bør prioriteres. Dette inkluderer blant annet en overordnet sjekkliste for innføring, mal for risikovurdering, interessentanalyse, opplærings- og kommunikasjonsplan og mal for gevinstrealisering. Materiellet kan tilpasses hver enkelt institusjon, ut fra ønske og behov for omfang på innføringsprosjektet.  

Få støtte til å bruke innføringsmateriellet 

I 2021 har Unit, som tidligere annonsert, fokus på innføring av DLR i sektoren. Dette innebærer både at det vil være kostnadsfritt for nye institusjoner å ta DLR i bruk. Institusjonene må stille egne ressurser tilgjengelig for å gjennomføre innføringsprosjekt, men Unit har kan gi støtte i innføringen til institusjonens egne ressurser. Siden fordelene ved DLR utnyttes best med utstrakt bruk og deling er gode innføringsprosjekter rundt på institusjonene svært viktig for å nå målene! 

Innføringsplanen er tilgjengelig på DLR, her.

Skrevet av Christine Johnsen , 4. juni, 2021

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.