Grafikk som illustrerer videoplattform, mennesker og skjermer

Anskaffelse av videoopptaksplattform

Skrevet av Vegard Moen , 16. juni, 2020
Unit planlegger en felles anskaffelse for videoopptaksplattform(-er), og inviterer sektoren til å delta.

Pandemisituasjonen våren 2020 har synliggjort behovet universiteter og høgskoler har for å kunne produsere, lagre og distribuere video for å kunne fortsette undervisningen etter at campuser ble stengt.

Plattform for asynkron videoundervisning

Hurtig innføring av Zoom dekket bare det umiddelbare behovet for direkte overføring av forelesninger, ikke behovet for å støtte asynkron videobasert undervisning. Sektoren har signalisert at det trengs vesentlig mer moderne løsninger enn det som tilbys i dagens tjenester. Unit prioriterer derfor et felles anskaffelsesprosjekt for å anskaffe nye videoopptaksplattformer.

Dagens videoopptakstjeneste fra Unit leveres "on-prem" (altså med lokal lagring), men Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning (Unit 2019) og anbefalinger fra arbeidsgruppe video (2020) er at sektoren bør ha tilgang til en skybasert videoplattform.

En skybasert plattform gir raskere tilgang til de nyeste funksjoner fra leverandørene og skalerer bedre både med tanke på lagring og prosessering enn on-prem løsninger som tilbys i dag, uten at det går ut over økonomien i løsningen.

Om anskaffelsen

Det skal derfor anskaffes en skybasert videoopptaksplattform som skal gi institusjonene tilgang til et moderne videoproduksjonsmiljø med funksjonalitet og brukervennlighet som gjør det mulig å produsere store mengder video av riktig kvalitet. Videoplattformen bør også ha funksjonalitet som autoteksting, interaktiv video, avansert redigeringsløsning m.m. Anskaffelsen fordrer at leverandøren skal kunne foreslå løsninger for de ulike funksjonalitetene over.

Typer video det trengs lagring for:

  • Undervisningsvideoer laget med støtte fra produksjonsmiljø
  • Undervisningsvideoer laget av undervisere (uten produksjonsstøtte)
  • Profesjonelle produksjoner eller ferdig materiale

I tillegg skal det vurderes om videoopptaksplattformen skal håndtere:

  • Livestrømming
  • Studentvideoer, for eksempel innleveringsoppgaver som man ikke vil lagre direkte i LMS, og hvor studentene gis tilgang til blant annet redigeringsfunksjonalitet i tjenesten
  • Råmateriale
  • Arkivverdig materiale
  • Digitalisert materiale av predigitale produksjoner

Løsningen må være svært godt integrert med andre systemer i det digitale læringsmiljøet så gode API-er og integrasjons-og eksportløsninger basert på internasjonale standarder som muliggjør/forenkler tilkobling av tredjepart er viktig. Gode API-er for overføring både til og fra skyløsningen/skylagringen er helt nødvendig, i tillegg til API-er for behandling av videoer mens de er lagret i skyløsningen, og API-er for å kunne finne, hente informasjon om, og lenke til videoer som er lagret i skyløsningen.

Løsningen må kunne betjene flere LMS på en gang og skal samvirke med LOR. Hvis leverandøren har mulighet til å migrere eksisterende data så ønsker vi muligheten til å kjøpe det.

Anskaffelseskostnader

Kostnadene knyttet til selve anskaffelsesprosessen dekkes av tildelte midler til Unit fra Kunnskapsdepartementet, mens innføring må den enkelte institusjon bekoste etter at prosjektet er avsluttet.

Veien videre

Anskaffet løsning vil bli en del av tjenesten Forelesningsopptak –komplett system hos Unit, som også består av samarbeid om integrasjoner, leverandøroppfølging, ROS-og personvern/IT-sikkerhet og samarbeid om systemadministrasjon og anvendelse i undervisningen.

Unit har lagt ut en veiledende kunngjøring på Doffin og bedt interesserte leverandører presentere/demonstrere sin videoplattform i form av video med varighet på 10-15 min eller lignende.

Det vil framover komme jevnlige oppdateringer her på Unit-bloggen om prosjektet, demoer av systemer og annen relevant informasjon.

Informasjonsmøte 19. juni

Første informasjonsmøte om anskaffelsen holdes fredag 19. juni kl. 09.30 - 10.00. Møtet holdes på Zoom, og du kan delta ved å følge denne møtelenka.

Skrevet av Vegard Moen , 16. juni, 2020

0 kommentarer

Skriv ny kommentar

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.