Authorea collaborative writing platform


Authorea er et skybasert verktøy for samskriving. Det er laget med tanke på utdanningssektoren, og passer spesielt til live data, ligninger og dynamiske data.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Authorea er et skybasert verktøy for samskriving. Det er laget med tanke på utdanningssektoren, og passer spesielt til live data, ligninger og dynamiske data.

Forutsetninger: 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Avventer oppdateringer for GDPR.

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: 

Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten er laget for plattformuavhengig samskriving av forskningsartikler, og er spesielt tilpasset live data, ligninger og dynamiske data. Løsningen tilbyr også DOI-stempling og publisering, samt mulighet for eksport til PDF. 

Tjenesten har støtte for integrasjon mot Jupyter Notebook og iPython Notebook, og har støtte for SSO via Google, O365, Github, Facebook og Twitter.

Fra tjenestens egne sider:

"Google Docs meets Github for scientific research

More than a document editor: Authorea is built for modern research. In addition to static tables and figures, researchers can add interactive figures, live data, equations, LaTeX, and dynamic charts.

Customizable groups, documents, and profile pages: Make your documents alive with your own design and branding. You can run your group portal and documents on a custom URL and share your research with the world.

The easiest way to add citations, ever! Everybody has their own flow when it comes to managing citations and references. You can drag and drop from your preferred library, or you can use Authorea's instant search to locate a reference by author, keyword, or DOI.

The best collaborative writing platform for researchers: Write with as many co-authors as you need on the same document. The document reflects changes in real-time and enables commenting and version control. Write together across different formats.

Host data underneath your figures: Documents are faster to write and easier to understand when data is hosted underneath figures. Each Authorea document has a file repository to link data to specific tables and figures.

Publish your articles online and in the world's leading journals: Mint a DOI for your document and share the link for the world to see. Meanwhile, export to PDF or submit directly to a journal for consideration.”

Kostnad: 

Tjenesten er gratis for bruk til åpne offentlige dokumenter, men er begrenset til 1 dokument av gangen, og 100MB data-opplasting.

Premium-abonnement koster $10/mnd (alt. $100/år), og gir blant annet tilgang til ubegrenset antall dokumenter, DOI-stempling og prioritert support.

Gruppe-abonnement koster $50/mnd for brukerblokker ã 10 brukere, og gir i tillegg gruppesider og tilgangsstyring, samt provisjoneringsfunksjonalitet.

Enterprise-nivå (ikke forhåndsdefinert pris) gir i tillegg mulighet for egendefinert Autorea-domene, SSO og støtte for on-prem hosting.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilles direkte hos leverandør.

Organisering av tjenesten: 

Authorea Inc ble grunnlagt i 2012 og er basert i New York, USA. Datalokasjon er i USA.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter