Asana Project and Task Management Tools


Asana er et skybasert prosjektstøtteverktøy. Tjenesten har støtte for prosjekt- og oppgavestyring, kanban-flater, arbeidsstrømmer, dashboards, agil prosjektstyring, egentilpassede felter og maler, og rapportering.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten har støtte for prosjekt- og oppgavestyring, kanban-flater, arbeidsstrømmer, dashboards, agil prosjektstyring, egentilpassede felter og maler, og rapportering.

Forutsetninger: 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Institusjonen må gjennomføre en formåls- og hjemmelsvurdering, se tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Asana signert DBA

  • eget avtalespeil for databehandleravtale: DBA-speil

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: 

Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Beskrivelse av tjenesten: 

Asana er et fullverdig prosjektstøtteverktøy, tilgjengelig via nett, uavhengig av plattform/infrastruktur. Tjenesten inkluderer elementer som ligner på tjenester fra Trello, Slack, Office 365, og Skype. Løsningen har datalokasjon i USA, og har egne mobilapplikasjoner for iOS og Android.

Det nærmeste alternativet er Trello, som er mer rendyrket mot kanban-funksjonalitet, men som ikke tilbyr mer tradisjonell prosjektstøtte for estimater, budsjetter og oppgaveavhengigheter. Det finnes også et antall offline prosjektstøtteverktøy, som Microsoft Projects, men disse dekker i mindre grad det nettbaserte funksjonalitetsutvalget hos Asana.

Direkte konkurrenter til tjenesten: Wrike, Projectmanager.com, ClickUp, Scoro.

Tjenesten leveres via Amazon RDS SSAE 16-reviderte datasentre lokalisert i USA. Tilkobling skjer via krypterte nettforbindelser, TLS 1.1 og høyere. Se tjenestens sikkerhetsside for ytterligere informasjon. 

Integrasjoner og Autentisering

Asana har integrasjonsmuligheter for et stort antall tjenester, deriblant Dropbox, Box, G Drive, OneDrive, MS Teams, O365, Slack, G Suite, Trello, JIRA, IFTTT, Github, m.m.

Tjenesten har støtte for SSO via Microsoft Azure AD, G Suite SAML SCIM, og OneLogin.

Kostnad: 

Tjenesten har en enkel og grunnleggende versjon som er gratis. Premium-abonnement koster $9.99 per mnd ved betaling per år/ $11.99 per mnd ved betaling per måned, og gir tilgang til funksjoner som tidslinjer, ubegrenset antall prosjektdeltakere, ubegrenset antall dashboards, avansert søke- og rapporteringsfunksjonalitet, egentilpassede felter, oppgaveavhengigheter, startdatoer, admin-kontroller, prioritert support, samt støtte for Google SSO.

Asana tilbyr også grupperabatt for Premium, der grupper på under 15 kontoer får pris per bruker på $6.25 per mnd ved betaling per år/ $7.50 per mnd ved betaling per måned. Grupperabattene er videre basert på nivåer av 5 og 10 brukere.

Betaling kan foretas med kredittkort, for betaling av mer enn 25 årlige abonnement tilbys fakturering. Månedlige abonnementer kan kun betales med kredittkort

Asana tilbyr også Enterprise-abonnement, som bl.a. gir støtte for SAML-pålogging, støtte for admin-kontoer, kontroll over data og sikkerhetsinnstillinger, samt egen branding.

Bestillingsinformasjon: 

Bestilles direkte hos leverandør. https://asana.com

Pålitelighet: 

Enterprise-abonnement garanterer 99.9% oppetid. Status for tjenesten og historisk oppetid kan sees på trust.asana.com.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter