Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 2019


Dette er fjorårets konferanseprogram (2019)

Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning
Handlingsplan for digitalisering presenteres på digitaliseringskonferansen.

Digitaliseringskonferansen skal være en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering av forskning og høyere utdanning kan settes ut i livet. Ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning kan dele erfaringer, lære og bli inspirert innenfor digitalisering. Konferansen skal bidra til å sette digitalisering på dagsorden, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter.

Konferansen går 4. og 5. juni med både plenumssesjoner og parallelle fordypningsspor. I tillegg er mandag 3. juni satt av til samlinger, sidemøter og workshops. Vi samarbeider med den europeiske konferansen Eunis 2019, som går 5. – 7. juni i Trondheim, om koordinering og tilpasning for de som ønsker å delta på begge konferanser. Digitaliseringskonferansen arrangeres av Unit - Direkoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, i samarbeid med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, NSD - Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS.

Her kan du lese mer om digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning.

Program


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter