Arbeidsgruppen for BragekonsortietArbeidsgruppen for Bragekonsortiet har følgende medlemmer:

  • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Elin Maria Fiane, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Linda Johnsen, Universitetet i Stavanger
  • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI
  • Sissel Grønseth, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidsgruppen er en rådgivende gruppe som skal bistå konsortiestyret og Unit om prioriteringer og valg av løsninger.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter