Videreutviklingen av Arbeidslivsportalen fortsetter


Fase 2 av utviklingen er i full gang, og i samarbeid med institusjonene, kartlegges ønsker og behov for videre funksjonalitet og arbeidsprosesser. De nye tjenestesidene er nå på plass, med samlet informasjon om Arbeidslivsportalen.

Nytt fra videreutvikling av Arbeidslivsportalen (fase 2) 

Arbeidet med fase 2 er i full gang. Noe utvikling er allerede påbegynt og funksjonalitet som avtalehåndtering med arkivering og signeringsfunksjon er blant det som ligger først i løypa. Vi undersøker muligheten for å gjenbruke Postens signeringsfunksjon, som er en etablert metode innen offentlig sektor. 

I tillegg er arbeidet med å etablere referansegrupper påbegynt. Vi driver nå innsiktsarbeid innenfor prosesser knyttet til: 

 • kobling mellom student, institusjon og arbeidssted utenfor de profesjonsutdanningsstyrte utdanningene. 
 • tilbud, etterspørsel og koblinger knyttet til skriving av bachelor- og masteroppgaver 
 • håndtering av vurdering av praksis, underveis og i etterkant av praksisopphold 

Les mer om fase 2 på tjenestesidene: Fase 2. Videreutvikling av Arbeidslivsportalen | Unit 

Arbeidslivsportalens tjenestesider 

Tjenestesidene gir deg oversikt over alt du trenger å vite om Arbeidslivsportalen. Her finner du oversikt over status for drift, nyhetssaker og annen relevant informasjon. 

Det er egne sider for de ulike brukergruppene; studiesteder, studenter og praksissteder, med relevant informasjon. Du kan også logge deg på tjenesten direkte fra sidene. 

Utrulling av portalen ved studiestedene og praksisstedene 

Utrullingen er i full fart. Vi har nå 19 studiesteder som er i gang med oppstartsaktiviteter.  

Status per 09.04:  

 • 31 unike praksisstedbrukere har logget inn siden 1 mars 
 • 80 unike studiestedbrukere har logget inn siden 1 mars, 71 av dem er ikke OsloMet eller UiS 
 • 29 nye praksissteder er registrert 
 • 20 praksisaktiviteter har blitt lagd siden 1 mars 
 • 6 aktivitetskrav er opprettet 
 • 9 bestillinger er blitt sendt til praksissteder siden 1 mars 
 • 2 av bestillingene har fått kapasitet bekreftet/besvart, på den ene bestillingen har 20 unike praksissteder svart/bekreftet kapasitet 
 • ønsker og fordelinger av studenter er så lang ikke foretatt for nye aktiviteter 

Bra respons på webinar 

Onsdag 10. mars arrangerte Unit, i samarbeid med USN, et webinar om Arbeidslivsportalen. Det var mange som fulgte webinaret og det ble gitt mye positiv respons. Hvis du ikke hadde anledning å delta kan du se webinaret her:

Informasjon til studiesteder om registrering av praksissteder 

Skoler, barnehager og sykehus som er tilknyttet helseforetakene er lagt inn i felleskodetabellene i Felles studentsystem (FS). Nye praksissteder vil kunne registreres i portalen, eller via et eget skjema. Mer informasjon om dette vil dere finne på tjenestesidene. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Maria Johanna Segerkvist Kumle
Prosjektleder