Veileder for klassifisering av informasjonTilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Veilderen beskriver hvordan man kan identifisere institusjonens informasjonsobjekter, klassifisere dem med hensyn til konfidensialitet og kritikalitet samt å definere oppbevaringsperioder og regler for disponering.

Det er viktig å få gjennomføre en klassifisering av informasjon før en laster det ut i skyen. Dette gjelder også ved bruk av mobile enheter som lesebrett og smarttelefoner.  Veilederen kan brukes av informasjonseiere som et hjelpemiddel for å sikre at virksomhetskritisk informasjon blir behandlet på riktig måte. 

Retningslinjene har referanser til relevante standarder, lover og forskrifter.

For å hjelpe virksomhetene å vurdere risiko knyttet til det å plassere data i skyen, har GÈANTs skyprogram laget et dataklassifiseringsverktøy, virksomhetene kan bruke verktøyet når de skal vurdere datasensitivitet og datakritikalitet.

I sammenheng med veilederen er det også utarbeidet en oversikt over hva norske lover og forskrifter sier om overføring til og lagring i skyen for de forskjellige informasjonsklassene. Merk at oversikten ikke er ment som direkte grunnlag for beslutning om å ta i bruk tjenester. Denne oversikten er oppdatert per 25.06.2018.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter