Vårmøte pensumlistekonsortiet 2022


Vårmøte for pensumlistekonsortiet finner sted på Scandic Lillestrøm 19. mai. Tematikken er knyttet til selve pensumlistesystemet Leganto og tilhørende integrasjoner.

Program:

09.30 - 10.00 Kaffe - Meet and greet

10.00 - 10.25 Velkommen/status v/Asbjørn Risan, Sikt

10.25 - 10.50 Arkivering av pensumlister v/Jørn Magne Hansen, Nord universitet

10.50 - 11.00 Pause

11.00 - 11.30 Forskningsprosjekt på pensumlitteratur v/David Massey og Thomas Sødring, OsloMet

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.10 Bolk-integrasjon - erfaringer og oppdateringer v/Asbjørn Tveit, OsloMet og Thomas Nyhus, Kopinor (Erfaringer v/Asbjørn Tveit) (Bolk-integrasjon v/Thomas Nyhus)

13.10 - 13.25 Pause

13.25 - 14.00 Tilbakeskriving til FS - status og fremdrift v/Eivind Bergem og Agnar Ødegård, Ginntech AS

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 14.35 Ny konverter - info og demo v/Fredrik S. Pettersen

14.35 - 15.00 Tips & Triks fra Sikt v/Emmanuelle Dabin, Sikt

15.00 - 15.30 Spørsmål, avslutning


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter