UH-sky

Safespring Backup

Safespring Backup som tjeneste (BaaS) leveres klart til bruk uten behov for ekstra investeringer i soft- eller hardware. Data transporteres direkte via Uninett og NORDUnet til Safespring sitt datasenter i Sverige, uten trafikkavgift.

WP Engine

WP Engine beskrives som "Managed Wordpress Hosting", eller en wordpress PaaS. En slik tjeneste kan i utgangspunktet brukes av både enkeltpersoner og organisasjoner som trenger en enkel, sikker og stabil wordpress-plattform for blogger, nettsider e.l.

NREC - Norwegian Research and Education Cloud

NREC er en IaaS-tjeneste som er utviklet av IT-avdelingene ved universitetene i Oslo og i Bergen. Dette er en privat skytjeneste for sektoren basert på datasentra i universitetenes lokaler, og som er gjort tilgjengelig gjennom forskningsnettet.