UH-sky

WP Engine

WP Engine beskrives som "Managed Wordpress Hosting", eller en wordpress PaaS. En slik tjeneste kan i utgangspunktet brukes av både enkeltpersoner og organisasjoner som trenger en enkel, sikker og stabil wordpress-plattform for blogger, nettsider e.l.

UH-IaaS

UH-IaaS er en IaaS-tjeneste som er utviklet av IT-avdelingene ved universitetene i Oslo og i Bergen. Dette er en privat skytjeneste for sektoren basert på datasentra i universitetenes lokaler, og som er gjort tilgjengelig gjennom forskningsnettet.