UH-sky

Safespring Backup

Safespring Backup som tjeneste (BaaS) leveres klart til bruk uten behov for ekstra investeringer i soft- eller hardware. Data transporteres direkte via Uninett og NORDUnet til Safespring sitt datasenter i Sverige, uten trafikkavgift.

WP Engine

WP Engine beskrives som "Managed Wordpress Hosting", eller en wordpress PaaS. En slik tjeneste kan i utgangspunktet brukes av både enkeltpersoner og organisasjoner som trenger en enkel, sikker og stabil wordpress-plattform for blogger, nettsider e.l.