Tjenesteråd for UndervisningstjenesterMandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for tjenesterådene

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Knut Martin Mørken, Universitetet i Oslo

Deltakere

Navn Tittel Institusjon
Knut Martin Mørken Visedekan Universitetet i Oslo (UiO)
Nils Johan Lysnes Seksjonssjef UiT Norges arktiske universitet
Karin Brennholm Seniorrådgiver Diku
Mathilde Holm Programdirektør - digitalisering Universitetet i Bergen (UiB)
Steinar Kristoffersen Rektor Høgskolen i Molde (HiMolde)
Hallgerd Benan  Leder læringssenter OsloMET
Dagmar Langeggen Direktør bibliotek og læringssenter Handelshøyskolen BI
Svend Andreas Horgen Leder læringssenter / nettlærer Univrsitetet i Sørøst-Norge (USN)
Lars Vemund Solerød Senioringeniør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Terje Mørland Avdlingsdirektør Unit

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter