Tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhetMandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for tjenesterådene

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Ove Brusegard, CISO, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Deltakere

Navn Stilling Institusjon
Ove Brusegard CISO Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Berit Schmidt Seksjonssjef seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer Universitetet i Sørøst-Norge
Tore Rydgren Seksjonsleder for lærings- og forskningsteknologi i IT-avdelingen Høgskolen i Innlandet
Eli Løvaas Kolstø Økonomidirektør Universitetet i Stavanger
Lars-Erik Aas Informasjonssikkerhetsansvarlig og beredskaps- og sikkerhetsansvarlig Høgskolen i Østfold 
Nina Kaurel Seksjonsleder seksjon for applikasjoner i IT-avdelingen Universitetet i Bergen
Arne Dag Fidjestøl Gruppeleder Server, seksjon IT-drift Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Roy Dragseth Seksjonsleder for basistjenester UiT Norges arktiske universitet
Lars Fredrik Hatlehol Avdelingsdirektør Unit
Bjørn Kopperud Avdelingsdirektør Uninett

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter