Tjenester
Time-/romplanlegging

Time-/romplanleggingsverktøy

Ved hjelp av Units tjeneste Time-/romplanleggingsverktøy kan universiteter og høgskoler planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte.
Plagiatkontroll - Urkund

Plagiatkontroll

Plagiatkontrolltjenesten fokuserer på nasjonalt samarbeid og koordinering av utvikling av verktøy som kontrollerer studentbesvarelser for fusk.
Digital eksamen

Digital eksamen

Digital eksamen er en tjeneste som fokuserer på nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling av eksamenssystemene i rammeavtalene for digital eksamen.
Cristin

Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er eit nasjonalt forskingsinformasjonssystem.
Brage - åpent vitenarkiv

Brage - åpent vitenarkiv

Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, serier, datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen.
Innkjøp og rammeavtaler

Innkjøp og rammeavtaler

Rammeavtaler som er levert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Alma - bibliotekssystem

Alma biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.
FileSender - filoverføring

Filoverføring – FileSender

FileSender er løsningen for deg som trenger å sende store filer. Tjenesten sørger for enkel overføring av store filer ved bruk av nettleser. Filene kan overføres til én eller flere mottakere. Tjenesten har blitt testet med filer på opptil 1000 GB.
Oria - søketjeneste

Oria søketjeneste

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.