Tjenester
Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge. Vitnemål blir sendt fra de skoleadministrative systemene som datafiler, slik at de blant annet kan brukes til kvalifisering og poengberegning for søkere som skal søke opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Samordna opptak

Samordna opptak

Samordna opptak (SO) ble opprettet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. I dag koordinerer SO opptaket til 27 universiteter og høgskoler og man kan søke blant 1309 studier i samme søknad. I april 2018 søkte 142 004 søkere opptak til studier gjennom Samordna opptak.
Økonomisystem - UBW (Agresso)

UBW (Agresso) – Økonomisystem

Økonomitjenesten bygger på økonomisystemet UBW (tidl. Agresso), som er anskaffet av Kunnskapsdepartementet og levert av Unit. Tjenesten er laget for å dekke universiteter og høyskolers behov, og utvikles løpende i tett samarbeid med virksomhetene.
MOOC -plattformer og -portal

MOOC - plattformer og portal

Unit tilbyr en variant av de kommersielle læringsplattformene Canvas og Open edX for bruk ved norske universitet og høyskoler. Produktene er basert på den åpne kildekoden som disse institusjonene gjør tilgjengelig.