Tjenester
Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge. Vitnemål blir sendt fra de skoleadministrative systemene som datafiler, slik at de blant annet kan brukes til kvalifisering og poengberegning for søkere som skal søke opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.
Samordna opptak

Samordna opptak

Samordna opptak ble opprettet i 1994 som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. Fra 2020 koordinerer SO også opptak til fagskoler, i tillegg til 27 universiteter og høgskoler.