Tjenester

Panopto

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning. Tjenesten det samarbeides om er en skybasert leveranse av VMS fra Panopto.
DLR - Digitale læringsressurser

DLR - Digitale læringsressurser

Tjenesten setter deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i system


Emneevaluering

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler som et ledd i institusjonenes kvalitetsarbeid.
Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Tjenesten forenkler informasjonsflyten om praksis mellom praksissteder, studiesteder og studenter.

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen er en webapplikasjon som reduserer manuelt arbeid ved studiestedene og som blant annet optimaliserer informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter.
Felles studentsystem

Flyt

Flyt er en webapplikasjon som samler større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg bidrar Flyt til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.
Felles studentsystem

Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.
Star datavarehus

STAR datavarehus

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler.
Unit Feide-hotell

Unit Feide-hotell

Tjenesten Feide-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.