Verktøy for gjennomføring av konkurranser


Konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) er et verktøy som understøtter en elektronisk anskaffelsesprosess. Verktøyet sikrer også anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk.

Hvem kan benytte tjenesten

Tjenesten er tilpasset norske universiteter og høgskoler, og kan benyttes hovedsakelig av de som var med på anskaffelsesprosessen. Amesto Solution AS leverer og forvalter systemet.
Nettside og brukerstøtte: http://www.amestosolutions.no/support/ (support.avantra@visma.com) eller tlf. +46 771 440 200).
De store universitetene har anskaffet kontrakten. Unit, i samarbeid med universitetene, koordinerer kunde og leverandørforhold på vegne av de som benytter systemet.

Forutsetninger

 • For å kunne benytte tjenesten, må man stå som rettighetshaver i kontrakten
 • Det foretrekkes Feide-innlogging for bruk av tjenesten. 

Beskrivelse av tjenesten

Konkurransegjennomføringsverktøy støtter store og små anskaffelsesprosesser, og er til hjelp for å oppdage eventuelle feil som gjøres i anskaffelsen. Tjenesten består av en modul for støtte til konkurransegjennomføring og en kontraktsmodul. 

Konkurransegjennomføringsverktøyet Amesto er tilpasset universitets- og høgskolesektoren. Tjenesten gir blant annet støtte til følgende prosesser:

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag ved hjelp av maler
 • Kunngjøring TED, Doffin og egne kundesider
 • Innsending og mottak av tilbud
 • Evaluering og tildeling av kontrakt
 • Kontraktshåndtering
 • Oppfølging
 • Revisjonssporing

 

Kontakt Unit for mer informasjon om funksjonalitet, systemoppsett, testmiljø og opplæringsvideoer fra Amesto Solutions AS.

Kostnad

Unit sender ut tre fakturaer per år:

 • Tjenesteavgift fra direktoratet.
  • Denne dekker timer fra ansatte i direktoratet, reiser, møtevirksomhet, og planlagt systemutvikling. Tjenesteavgiften sendes til virksomhetene i begynnelsen av året. 
 • Drift/lisens for inneværende år.
  • Denne dekker driftskostnader som er blitt fakturert til direktoratet fra leverandør Amesto Solutions AS. Denne fordeles på deltakende virksomheter og faktureres sent på året.
 • Viderefordeling av lisensavgift til Inventura for bruk av deres malpakke i Amesto KGV.

 

Det betales ulik pris for liten, mellomstor og stor virksomhet, uavhengig av hvor mange brukere man har i systemet.

For mer informasjon om priser og kostnader, kontakt Unit.

Bestillingsinformasjon

For mer informasjon om bestilling av tjenesten kontakt Unit.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom rettighetshaverne, der direktoratet er kundekoordinator. Unit sin hovedoppgave er å følge opp kontraktsmessige betingelser overfor leverandør, som blant annet bestilling av endringer. Prioritering av endringer i løsningen gjøres av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget samarbeider også med de store universitetene. Eskalering relatert til leveranse- og kontraktsforhold går gjennom tjenesteansvarlig og kan også løftes til samarbeidsgruppe hos de store universitetene.

Amesto Solutions AS er tjenestens ansvarlige driftsleverandør og leverandør av systemet.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter