Unit Feide-hotell


Tjenesten Feide-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.

Feide-hotell fra Unit

For tilgang til Feide kreves gode rutiner som sikrer at personopplysninger er oppdaterte og konsistente og at det finnes rutiner for egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene.

For å komme i gang:

  1. Inngå avtale med Feide om å bli vertsorganisasjon https://www.feide.no/innforing-av-feide
  2. Inngå avtale med Unit om Feide-hotell.
  3. Avklare med Unit om overføring av personopplysninger:
    • Hvilke data
    • Hvilket format

Overføringsmåte kan f.eks.være nattlig sftp/scp-overføring av fil.

Feide brukes for pålogging til Oria og andre tjenester levert av Unit.

Teknisk informasjon om Feide-hotell

 

For mer informasjon om Feide-hotell og pristilbud, ta kontakt.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter