Tjenestestatus


På denne siden finner du status for våre mest sentrale tjenester, samt noen andre sentrale fellestjenester.

Foto: Shutterstock
Tjeneste Status Mer informasjon
Adobe Connect - webmøter Normal

Kapasitet doblet tirsdag 17. mars, fra 500 til 1000 samtidige brukere.

Status 20. mars: Økt bruk. I dag har vi en kort periode vært oppe i 702 samtidige brukere av 1000 mulige.

Alma biblioteksystem Normal  
Brage åpent vitenarkiv Normal  
Cristin Normal  
Felles studentsystem Normal Driftsmeldinger
Digital eksamen (Inspera)   Status fra Inspera
Digital eksamen (Wiseflow)   Status fra Wiseflow
DLR (Digitale læringsressurser) Normal Ledig kapasitet.
Forelesningsopptak - Mediasite

Normal

Arbeid i gang med å øke kapasiteten på lagring. God kapasitet på live streaming. Noen opplever omdirigeringsløkke ved Feidepålogging gjennom Canvasintegrasjonen, arbeid med å løse det pågår. 

Innkjøpsavtaler IKT-utstyr og programvare  

Unit har kontaktet leverandørene som inngår i vår avtaleportefølje innenfor IKT-området angående hvordan de påvirkes og hvilke tiltak de foretar med tanke på det pågående Corona-utbruddet. Gjennomgående er tilbakemeldingene at leverandørene opprettholder beredskap og support og foretar beskyttende tiltak mtp. smitte. Når det gjelder produktleveranser, er leveringstider foreløpig stort sett uendret, men det er grunn til å forvente at dette vil kunne endre seg raskt som følge av den internasjonale situasjonen. Informasjon fra leverandørene:

Leganto pensumlistesystem Normal  
Læringsplattform (Canvas LMS)   Status fra Instructure
Lønns- og personalsystem (SAP fra DFØ)   Status fra DFØ

Microsoft Office 365 og Teams

  Dagens statusinformasjon fra Microsoft 
Microsoft status på Twitter
Oria søketjeneste Normal Nyttig informasjon
Samordna opptak

Noe redusert kapasitet

Det er noe redusert saksbehandlerkapasitet på lærestedene og i Unit. Unit har laget beredskapsplaner for gjennomføring av opptakene i samarbeid med institusjonene og KD.

Tjenesten har stengt telefon og noe redusert kapasitet på å besvare e-posthenvendelser.

Samordna opptak oppdaterer kontaktinformasjon fortløpende.

Star datavarehus Normal  
Telefoni og mobilt bredbånd (rammeavtale innkjøp)  

Som en sentral tjeneste for å ivareta kommunikasjonen i nåværende situasjon har teleleverandørene økt sin beredskap for å ivareta tjenestekvalitet og oppetid.

Økonomisystem (UBW Agresso) Normal  
Feide (levert av Uninett)   Status fra Uninett
Forskningsnettet (levert av Uninett)   Status fra Uninett
Telefoni (Sanntid tale - levert av Uninett)   Status fra Uninett
Zoom videomøter (levert av Uninett)   Status fra Uninett

 

Se alle oppdateringer fra Unit knyttet til korona-situasjonen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter