Tjenestestatus


På denne siden finner du status for våre mest sentrale tjenester, samt noen andre sentrale fellestjenester.

Foto: Shutterstock
Tjeneste Status Mer informasjon
Adobe Connect - webmøter Normal

 

Alma biblioteksystem Normal  
Brage åpent vitenarkiv Normal  
Cristin Normal  
Felles studentsystem Normal Driftsmeldinger
Digital eksamen (Inspera)   Status fra Inspera
Digital eksamen (WISEflow)   Status fra WISEflow
DLR (Digitale læringsressurser) Normal Ledig kapasitet.
Dokumentasjonsforvaltning (Public360 fra TietoEvry) Normal Status fra TietoEvry (bak innlogging for superbrukere)
Forelesningsopptak - Kaltura Nede

23. oktober:

Det er for øyeblikket problemer med Kaltura. Omfanget og årsaken blir undersøkt.

Hendelsesstart: 2020-10-23 07:29 
Systemstatus: Redusert
http://status.nordu.net/
 

22. oktober:

Kaltura opplevde databaseproblemer i går kveld som førte til nedetid på tjenesten. Kaltura var oppe igjen i løpet av natta, men fikk problemer på nytt. Tjenesten har vært nede i hele dag. Det jobbes med å gjenopprettet databaser. Gjenoppretting forventes å være ferdig klokken 15.00 norsk tid.

Forelesningsopptak - Mediasite

Redusert

Avspilling av «video on demand» og live streaming ser ut til å ha fungert bedre den siste uken. Dette underbygges både av tilbakemeldinger fra sektoren og  tilfeldige stikkprøver vi har gjort.
Vi har imidlertid opplevd andre typer problemer den siste uka og her er en oppsummering av rapporterte problemer og løsninger:

Status Mediasite 16. oktober 

Mediasite har hatt vesentlig bedre stabilitet og god kapasitet etter oppgradering hos ny driftsleverandør onsdag kveld. Situasjonen monitorers kontinuerlig. Normalt belastes tjenesten mest mandag og tirsdag. Tjenestestatusen settes derfor fortsatt til redusert. Gjennom helgen vil Unit oppgradere driftsmiljøet i Trondheim for å kunne tilbakeføre et antall institusjoner og redusere belastning på ny driftsplattform. En eventuell tilbakeføring vil starte tidlig i neste uke. 

Status Mediasite 13. oktober

13. oktober er Mediasite er sterkt redusert, til tider utilgjengelig.

I den grad videoer vil spille tar det lang tid å laste dem. NORDUnet er klar over saken og jobber med å løse den.

Samtidig med dette vil vi i kveld gå i gang med å sette opp SQL servere i Trondheim og synce tilbake innhold som er produsert under NORDUnets drift.
Vil vi så fort det lar seg gjøre flytte 3 av de store virksomhetene tilbake til driftsmiljøet i Trondheim.

Vi tror at dette vil redusere lasten såpass at begge parter vil få en stabil tjeneste.

De aktuelle virksomhetene vil bli kontaktet.

Status Mediasite 7. oktober 
 
Siden siste statusoppdatering 30. september har noen problemer blitt løst, mens det dessverre har oppstått noen andre. Etter å ha opplevd problemer med avspilling av video on demand en stund byttet NORDUnet (på kvelden 30. september) lastbalanserer foran VOD serverne for å oppnå en jevnere fordeling av trafikken. 

1.oktober ba vi om tilbakemeldinger fra sektoren, og i all hovedsak gikk tilbakemeldingene ut på at ting endelig fungerte fint. 

2.oktober oppsto nye problemer da all trafikk ble rutet gjennom ny lastbalanserer.

3.oktober ble Mediasite plattform oppgradert til versjon 7.4.4 for å løse embed-problemene i Canvas-integrasjonen.

5.oktober fikk vi meldinger om en del nye feil som var relatert til justeringene som ble gjort 2. oktober.
Vi fikk meldinger om:

  1. Problemer med tilkobling på opptakere med eldre versjon av software 
  2. Manglende slides i en del opptak
  3. LTI errors - som resulterte i problemer med pålogging og opplasting via Canvas.

Problem 1 var forårsaket av at TLS versjon 1 og 1.1 ikke lenger er støttet av lastbalansereren. Løsningen er dermed å oppgradere recordere til nyeste image versjon 7.5.x. Det finnes også en midlertidig løsning som kan gjøre at man kan ha opptakerne tilkoblet mens man planlegger en oppgradering. Ta kontakt hvis dette er relevant for din virksomhet.
 
6.oktober (kveld) fant Sonic Foundry ut hvordan problem 2 og 3 kan løses. Det er enten gjennom config-endringer på nåværende lastbalanserer eller ved å flytte relevante deler av trafikken bak en annen lastbalanserer.
 
7.oktober jobber NORDUnet med å finne ut hvordan disse endringene kan iverksettes uten at det påvirker andre, fungerende deler av tjenesten.

Tjenestestatus er fortsatt «Redusert», men vi har tro på at vi kan endre den til «Normal» så fort de foreslåtte endringene er gjort.

Innkjøpsavtaler IKT-utstyr og programvare  

Unit har kontaktet leverandørene som inngår i vår avtaleportefølje innenfor IKT-området angående hvordan de påvirkes og hvilke tiltak de foretar med tanke på det pågående Korona-utbruddet. Gjennomgående er tilbakemeldingene at leverandørene opprettholder beredskap og support og foretar beskyttende tiltak mtp. smitte. Når det gjelder produktleveranser, er leveringstider foreløpig stort sett uendret, men det er grunn til å forvente at dette vil kunne endre seg raskt som følge av den internasjonale situasjonen. Informasjon fra leverandørene:

Leganto pensumlistesystem Normal  
Læringsplattform (Canvas LMS)   Status fra Instructure
Læringsplattform (OpenEdx LMS) Normal  
Lønns- og personalsystem (SAP fra DFØ)   Status fra DFØ

Microsoft Office 365 og Teams

 

Statusblogg for Microsoft Azure
Statusblogg for Microsoft 365
Microsoft status på Twitter

Oria søketjeneste Normal  
Samordna opptak

Normal

 

  Normal  
Telefoni og mobilt bredbånd (rammeavtale innkjøp)  

Som en sentral tjeneste for å ivareta kommunikasjonen i nåværende situasjon har teleleverandørene økt sin beredskap for å ivareta tjenestekvalitet og oppetid.

Vitnemålsportalen Normal Driftsmeldinger
Økonomisystem (UBW Agresso) Normal  
Feide (levert av Uninett)   Status fra Uninett
Forskningsnettet (levert av Uninett)   Status fra Uninett
Telefoni (Sanntid tale - levert av Uninett)   Status fra Uninett
Zoom videomøter (levert av Uninett)   Status fra Uninett

 

Se alle oppdateringer fra Unit knyttet til korona-situasjonen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter