STAR datavarehus


STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler.

Star

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler. Løsningen gir tilgang til standardrapporter og tilrettelegger for egendefinerte rapporter. Det er ekspertgruppen knyttet til STAR som utarbeider og godkjenner felles definisjoner, rapporter og datakilder. 

STAR har studentdata, innenfor områdene gjennomstrømming, opptak, utveksling, eksamensdata, klagestatistikk, Studiebarometeret mm. I STAR ligger det data som opprinnelig kommer fra FS, men også andre dataprodusenter, som er overført til Datavarehus.  Du finner blant annet rapporter som gir informasjon om studenter, fullføring og frafall på studieprogram. Det er rapporter knyttet til opptak med informasjon om søkere, hvor mange som har svart ja på tilbud og møtt til studie. Det gis anledning til å filtrere på elementer som alder, geografi, kjønn, utveksling mm.  

Data innenfor tema som gjennomstrømming og eksamensdata oppdateres en gang i uken, mens data knyttet til opptak oppdateres hver dag.

På våre nettsider for Felles Studentsystem finner du mer informasjon:

https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/index.html


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter