Plagiatkontroll


Tjenesten Plagiatkontroll gir universiteter og høgskoler tilgang til et verktøy som kontrollerer studentbesvarelser for juks.

Verktøyet kan også benyttes preventivt. Systemet, som leveres av Urkund, sjekker elektroniske besvarelser for plagiat ved å sammenligne dem med tekster på nett, og med tidligere besvarelser ved institusjonen. De kan også sjekkes mot besvarelser hos andre institusjoner som benytter systemet.

Hvem kan benytte tjenesten

Tjenesten passer for alle virksomheter som har behov for å kontrollere elektroniske besvarelser og dokumenter for plagiat.

Forutsetninger

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten

En anskaffelsesprosess endte i november 2016 opp med Urkund som system for plagiatkontroll. 

Ved å benytte plagiatkontrollsystem anskaffet i fellesskap i UH-sektoren, står kunden sterkere overfor leverandøren enn ved å innføre et eget separat system per virksomhet. Man oppnår gjerne også en rimeligere pris gjennom å tilby leverandøren et større volum. 

Systemet sjekker dokumenter for plagiat ved å sammenligne dem mot tekster fra ulike kilder på internett, og mot tidligere besvarelser ved egen institusjon. Det kan også gjøres avtaler slik at de sammenlignes mot besvarelser hos andre som benytter systemet, for eksempel andre høgskoler og universiteter i Norge. Innsending av besvarelsene og bruk av plagiatkontrollsystemet kan enten skje direkte, eller integrert i en læringsplattform

Kostnad

Unit sin minimale koordinering dekkes inn som tjenesteavgift for tjenesten.

Deltakende institusjoner betaler selv direkte for plagiatkontrollsystemet til leverandøren. 

Bestillingsinformasjon

For å få tilgang til rammeavtale og driftsavtale, kontakt Unit. Avtaledokumentene ligger ikke åpent tilgjengelig.

Når institusjonen gjør avrop på avtalen med Urkund er dere selv ansvarlige for å si opp avtalene med eksisterende leverandør. Merk at dersom høgskolen eller universitetet skal ta i bruk funksjonalitet som dekkes av en rammeavtale som institusjonen er rettighetshaver på, og institusjonen må fornye eksisterende eller inngå nye avtaler for å realisere dette, så skal man benytte inngåtte rammeavtale. Gyldige/løpende avtaler, typisk systemer man benytter per i dag, kan benyttes inntil første utløp/fornyelse. Dette er regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Organisering av tjenesten

Unit har gjeldende rammeavtale med Urkund. Deltakende institusjoner (rettighetshavere) gjør avrop på denne rammeavtalen.

Per i dag er følgende virksomheter rettighetshavere på kontrakten

 • Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Innlandet 
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet  
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen 
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Idrettshøgskole
 • Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Politihøgskolen
 • Stiftelsen det teologiske menighetsfakultet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT Norges arktiske universitet

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter