Norsk APA referansestil


Norsk APA-manual er den nye standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men nå er det utarbeidet en felles løsning som alle bibliotekene kan ta i bruk.

Redaksjonen for den norske manualen består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, VIKO, OsloMet og Høgskolen i Innlandet.

Løsningene i den norske manualen tar utgangspunkt i Publication Manual of the American Psychological Association (6. utgave), samt APAs offisielle blogg.

Manualen har tre hoveddeler:

  • Henvisninger i teksten
  • Utforming av referanselista
  • Eksempelsamling

Tips: Naviger i manualen ved å bruke navigasjonsruta/innholdsfortegnelsen eller CTRL+F for å søke.

Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk (åpnes i Firefox eller Chrome).

APA-gruppa tar gjerne imot innspill, f.eks. om det er behov for eksempler fra en annen type kilde. Benytt e-post adressen: apa@unit.no. Redaksjonen svarer verken på enkeltspørsmål eller gir veiledning i referansehåndtering.

Manualen og tilsvarende EndNote-stilene vil bli oppdatert årlig, med oppdateringsdato 1. juli.


Bibliotekene bør ikke legge ut filene på sine egne nettsider, men kun lenke til denne siden.

På denne måten unngås det at det finnes ulike versjoner på ulike nettsider.

Last ned:


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter