Norsk APA referansestil


Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

Norsk APA-manual, 2019, v3.2. 

Tips: Naviger i manualen ved å bruke navigasjonsruta/innholdsfortegnelsen eller CTRL+F for å søke.

Den norske manualen tar utgangspunkt i Publication Manual of the American Psychological Association (6. utgave), samt APAs offisielle blogg.

Last ned norsk APA-stil til EndNote (bruk Firefox eller Chrome)

Om norsk APA-manual

Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men i juni 2018 ble det utarbeidet en felles løsning som bibliotekene kunne ta i bruk.

Redaksjonen anbefaler at man lenker til denne siden fremfor å kopiere filene over på egne nettsider. Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli.

Nåværende utgave er basert på APA 6th. APA 7th ble lansert i oktober 2019. Redaksjonen holder inntil vi har har hatt en gjennomgang på ny utgave, på oppdateringsdato 1. juli. APA selv anbefaler en gradvis overgang til APA 7th.

Om redaksjonen

Redaksjonen for norsk APA-stilen består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT.

Redaksjonen tar gjerne imot innspill på apa@unit.no. Redaksjonen svarer ikke på enkeltspørsmål eller gir veiledning i referansehåndtering.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter