Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning


Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 24 til § 27, jf. forskrift om fagskoleutdanning kapittel 2. Dette er saker om annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest.

Om nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Nemnda består av seks medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Departementet har oppnevnt følgende medlemmer fra 02.12.2019:

  • Øystein Holmedal-Hagen (leder)
  • Kasper Aunan (nestleder)
  • Henning Skau (student)
  • Thea Tuset (student)
  • Marthe Dirdal
  • Torill Marion Flatebø

Vararepresentanter er:

  • Thomas Stavø Johnstone (student)
  • Eigil E. Norén

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning fungerer som sekretariat for fagskolenemnda. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

Det er den enkelte fagskolen som har ansvaret for å forberede og sende inn klagesaker til fagskolenemnda, når studenten klager på vedtaket. Ved oversendelse er det viktig at alle saksdokumentene blir lagt ved klagen.

Sakene sendes inn per post til:

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
v/ Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning
Postboks 5883 Majorstuen
0308 Oslo


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter