Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning


Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43.

Om nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker om opptak gjennom samordnet opptak, annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Nemnda behandler likevel ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

Nemnda består av medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Departementet har oppnevnt følgende medlemmer for perioden 19. april 2021 – 18. april 2025:

  • Øystein Hagen (leder)
  • Ann Marit Roterud Espe (nestleder)
  • Gunnbjørg Tveiten Engehagen
  • Annelise Kiønig
  • Erik Brekken
  • Henning Skau (student)
  • Thea Tuset (student)

Vararepresentanter:

  • Jens Christian Thysted
  • John Øivind Eggesbø
  • Silje Sørensen (student)

Fra 1. juli 2021 er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, som fungerer som sekretariat for fagskolenemnda. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

Det er den enkelte fagskolen som har ansvaret for å forberede og sende inn klagesaker til fagskolenemnda, når studenten klager på vedtaket. Ved oversendelse er det viktig at alle saksdokumentene blir lagt ved klagen.

Sakene sendes inn per post til:

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
v/ Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning
Postboks 1093
5809 Bergen

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter