Nasjonal klagenemnd


Nasjonal klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak i grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler som organiseres av Samordna opptak (SO). Vedtakene til Nasjonal klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.

Om nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd har syv medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for to år av gangen. Klagenemnda har følgende sammensetning for opptaksåret 2018/2019: 

  • Henrik W. Bärnholdt (leder) 
  • Asbjørn Strandbakken (nestleder) 
  • Siri Margrethe Løksa (medlem fra lærestedene) 
  • Turid Høgetveit (medlem fra lærestedene) 
  • Ingvild Naadland (medlem fra forvaltningsområdet for videregående opplæring) 
  • Aleksander Milde (studentrepresentant) 
  • Caroline Lomsdalen Bendixen (studentrepresentant) 
  • Varamedlemmer 

Unit fungerer som sekretariat for Nasjonal klagenemnd. Unit har ansvar for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda og innkalle til møter i samråd med nemndas leder. 

Sekretær for Nasjonal klagenemnd er Esther Mørk. 

Den nasjonale klagenemnda behandler ikke klager i lokale opptak. Den skal heller ikke behandle klager over vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse, opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra enkelte av kravene om generell studiekompetanse eller klager på vurderinger av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver fastsatt av institusjonen. Klager på slike vedtak behandles i klagenemnder ved lærestedene.

Regelverk

Lenkene under er regler og utfyllende informasjon om hvorfor vi har klagenemnder. 

Se tidligere vedtak fra Nasjonal klagenemnd


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter