Lisensavtalar for elektroniske forskingsressursar


Unit har operativt ansvar for dei nasjonale forhandlingane av lisensavtalar for forskingsressursar.

Unit forhandlar og administrerer avtalar med akademiske forlag på vegner av 129 institusjonar frå UH-, institutt- og helsesektoren, samt nokre fylkes- og folkebibliotek. Avtalane er organiserte i konsortium som betalingstenester.

Målet for forhandlingane er best moglege prisar og vilkår for norske fag- og forskingsbibliotek og mest mogleg open tilgang til forskingslitteratur.

 • Unit forhandlar avtalar for 11 000 tidsskrift
 • Samla avtaleverdi er 230 000 000 NOK eks. MVA
 • 3/4 av totalsummen blir betalt av universiteta NTNU, UiO, UiB og UiT
 • Avtalane gir tilgang til 36 forskjellige elektroniske ressursar:
  • E-tidsskrift: Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, SpringerNature, Sage, m.fl.
  • Databasar: World Bank, Cambridge Scientific Abstracts m.fl.
  • Referansebasar: Scopus, Web of Science
  • Oppslagsverk: Ordnett, Clarify, Britannica

Les meir om avtalane Unit administrerer.

Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med open tilgang og ansvarleg for nettstaden openscience.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter