Kaltura – Forelesningsopptak, komplett systemKaltura er et system for transkoding, forvaltning og publisering av digital video.

Hvem kan benytte tjenesten 

Tjenesten kan bestilles av alle organisasjoner som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfellene være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig for alle.  

Forutsetninger 

Institusjoner som ønsker å bruke tjenesten må benytte Uninett som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten omfatter ikke verktøy for å produsere eller editere video.

Kostnad 

Prisen for tjenesten beregnes etter antall studenter (FTE) ved virksomheten. Fulltidsekvivalenter (FTE) hentes fra http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/

Prisen påvirkes i tillegg av hvilke applikasjoner virksomheten ønsker.

Bestillingsinformasjon 

Kaltura bestilles fra Unit, tlf. 73 98 40 40.

Organisering av tjenesten 

Tjenesten koordineres av Unit i Norge og drftes av NORDUnet på vegne av høyere utdanning i Norden.

Pålitelighet 

Tjenesten driftes av NORDUnet, som opererer med følgende tjenestenivå: www.nunoc.net/nunocweb/service_levels


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter