Innkjøp og rammeavtaler


Rammeavtaler som er levert av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Hvem kan benytte tjenesten 

Rammeavtalene er tilgjengelige for alle som benytter direktoratets tjenester og er særlig tilpasset IT-avdelingenes behov.   

Forutsetninger 

Det må abonneres på tjenesten Innkjøp og rammeavtaler.

Beskrivelse av tjenesten 

Rammeavtaler levert av Unit gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Per januar 2018 har vi cirka 35 rammeavtaler innenfor tolv hovedområder. Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler

  • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum
  • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene som sparer tid
  • Ferdige maler til bruk i minikonkurranse
  • Gode avtaledokument
  • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
  • Tilpasninger til elektronisk handel

Rammeavtalene utarbeides av arbeidsgrupper bestående av direktoratets  innkjøpsavdeling og fagpersoner fra universitets- og høgskolesektoren, i stor grad fra de største universitetene.

Organisering av tjenesten 

Før hver anskaffelsesprosess starter, sender direktoratet ut informasjon og påmeldingsskjema. Det er viktig å gi sin tilslutning til å være med i prosessen før anbudet utlyses.

Når rammeavtalene er på plass, sendes det ut informasjon om at de er klare til bruk. Dersom det er inngått avtale med kun én leverandør, må hver enkelt virksomhet signere en avropsavtale med leverandøren før man kan begynne med innkjøp basert på avtalen. Dersom det er inngått avtale med flere leverandører, må hver enkelt virksomhet gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Deretter signeres avropsavtale med valgt leverandør.

For mer informasjon om rammeavtaler, kontakt Unit.

Kostnad 

Pris for tjenesten oppgis på forespørsel.

Bestillingsinformasjon 

Informasjon om bestilling finnes for hver enkelt rammeavtale, se liste nedenfor. For å få tilsendt rammeavtalene, send en henvendelse til Unit.

 

Avtaler som ikke er en del av tjenesten Innkjøp og rammeavtaler finnes her


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter