Felles studentsystem (FS)


Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som blir benyttet av de fleste universiteter og høgskoler i Norge.

Kort om FS

FS er et omfattende system som blant annet benyttes til å administrere opptak, undervisning, vurdering, emner, grader, vitnemål, utveksling m.m. FS oppdateres jevnlig på bakgrunn av universitetene og høgskolenes behov. Dette skjer i tett samspill med institusjonene gjennom ulike brukerutvalg. Første versjon av FS kom på midten av 90-tallet.

FS er knyttet til en rekke applikasjoner, slik som Studentweb, hvor data både sendes til og fra applikasjonene.

FS er utviklet av Unit.

Les mer om FS


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter