Felles studentsystem (FS)


Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som blir benyttet av de fleste universiteter og høgskoler i Norge.

Kort om FS

FS er et økosystem som består av en rekke institusjonsdatabaser og integrasjoner, applikasjoner og en klient. I tillegg tilbyr Unit et datavarehus (STAR) for studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning.

Databasene inneholder institusjonens egne student- og studiedata. Dataene i databasene administreres i FS-klienten og i en rekke webapplikasjoner. Mye av grunnlagsdataene for FS deles av alle institusjoner og vedlikeholdes av Unit.

FS-tjenestene benyttes blant annet til å administrere opptak, undervisning, vurdering, emner, grader, vitnemål, utveksling m.m. Systemene oppdateres jevnlig på bakgrunn av universitetene og høgskolenes behov. Dette skjer i tett samspill med institusjonene gjennom ulike brukerutvalg. Første FS-tjeneste kom på midten av 90-tallet.

FS er utviklet av Unit

Les mer om FS


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter