Digital eksamen


Tjenesten Digital eksamen forvalter felles rammeavtaler for systemer for digital eksamen og fungerer som et bindeledd mellom leverandørene i rammeavtalen og kundene som benytter den.

Hvem kan benytte tjenesten

Tjenesten kan benyttes av norske universiteter og høgskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen for systemer for digital eksamen.

Forutsetninger

Virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser som ønsker å benytte tjenesten må ha deltatt i felles anskaffelse av system for digital eksamen i 2016. Private virksomheter kan ta kontakt for å få innpass i kontrakten.

Beskrivelse av tjenesten 

Rammeavtalen for system for digital eksamen ble inngått høsten 2016, og virksomheter som er rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av de tre leverandørene i avtalen: UniWise, Inspera eller Enovate.

Idet man inngår kontrakt med en av leverandørene, utløses et abonnement på tjenesten Digital eksamen hos Unit.

Tjenestens formål er å koordinere institusjonene som benytter avtalen på en måte som gjør at man får mer igjen for investeringen man har gjort. Dette er tenkt gjort gjennom å drive fram et nasjonalt miljø hvor man deler kunnskap, både gjennom samarbeid om endringsønsker og gjennom samarbeid om integrasjoner. Tjenesten skal også forvalte kontakten med leverandørene på avtalen og sørge for at UH-sektoren er representert i de ulike foraene hvor digital vurdering diskuteres.

For å benytte tjenesten må virksomheten være rettighetshaver i kontrakten med leverandøren. For mer informasjon, kontakt Unit.

Kostnad

Kostnaden for tjenesten fordeles på alle deltakende virksomheter etter gjeldende betalingsmodell.

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift.

Bestillingsinformasjon

Abonnement på tjenesten Digital eksamen utløses automatisk når man inngår kontrakt med en av leverandørene i rammeavtalen.

Organisering av tjenesten

Tjenesten er underlagt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer.

Support

Brukerstøtte gis av leverandørene i rammeavtalen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter