Tilgang til fulltekstartiklerFor at du skal få tilgang til artikler i fulltekst (hele artikkelen elektronisk) når du klikker på en lenke i Oria, lenketjeneren SFX eller i en database er det ofte en forutsetning at du har en IP-adresse som tilhører din institusjon og som institusjonen har meldt inn til leverandøren av artiklene.

Hvis du arbeider utenfor campus kan du få tilgang til artiklene ved å benytte VPN, proxy eller andre løsninger for hjemmekontor.

Ta kontakt med ditt bibliotek for å høre hvilke muligheter din institusjon kan tilby for tilgang utenfor campus

Access to articles in full-text

To have access to articles in full-text when you click a link in Oria, the link resolver in SFX or in a database, it is often required that you have an IP-address that belongs to your institution and that is reported to the supplier of the articles.
If you need access to full-text articles and are outside campus, you can have access by using VPN, proxy or other solutions for home office.

Get in contact with your library to know what opportunities your institution can offer for access outside campus.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter