Tidligere medlemmer i råd for helhetlig prioritering


Råd for helhetlig prioriteringer bestod av ledere i fagutvalgene, representanter med økonomikompetanse på sektornivå og representant fra Unit.

Sigurd Eriksson Leder av rådet Ass. direktør og avdelingsdirektør, Unit
Marianne Øhrn Johannessen Leder fagutvalg for utdanning Fakultetsdirektør, UiA
Sonja Irene Dyrkorn Leder fagutvalg for informasjonssikkerhet HR-direktør, UiB
Johanne Raade Leder fagutvalg for forskning Bibliotekdirektør, UiT Norges arktiske universitet
Kjetil Hellang Leder fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Økonomidirektør, UiA
Tore Burheim Leder fagutvalg for IMD IT-direktør, UiB
Ingrid Volden   Avdelingsdirektør, NTNU
Per Arne Skjelvik   Økonomi- og analysesjef, Nord universitet

Unit hadde sekretariatsfunksjon. Ansvarlig Kristin Selvaag, seksjonssjef avdeling strategi og portefølje.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter