Styringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskningDagens styringsmodell for digitalisering i høyere utdanning og forskning ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30.01.2020, sak 5/20 og ble satt i drift ved konstitueringen av tjenesterådene 26.05.2020. Styringsmodellen ble igjen justert da råd for helhetlig prioritering ble avviklet etter vedtak i Digitaliseringsstyret 29.04.2021, sak 15/21.

Styringsmodell for høyere utdanning og forskning_vedtatt 30.01.2020, justert 29.04.2021


Til hovedsiden om digitalisering i høyere utdanning og forskning

Tidligere styringsmodell fra våren 2020 til 29.04.2021

Tidligere styringsmodell gjaldt fra høsten 2018 til våren 2020


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter