Styret for Bragekonsortiet


Styret for konsortiet har følgende sammensetning i perioden 2018 - 2020:

Styremedlemmer:

  • Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Innlandet
  • Irene Waage, Høgskulen på Vestlandet
  • Lise Kjærstad, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Benedicte Mohr, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Sølvi Karlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter