Strategi og styring


Unit har gjennomført et arbeid for å komme raskt i gang med rollen som samordner og pådriver for å realisere digitaliseringsstrategien. Det er etablert en styringsmodell for strategisk styring og porteføljestyring av felles prosjekter og tjenester.

Styringsmodellen ble behandlet i konstituerende møte med det øverste organet i styringsmodellen – digitaliseringsstyret – den 28. august 2018.

For å få oversikt over nåsituasjonen mht. felles tjenester og prosjekter, og begynne å se på behov og muligheter for nye felles tjenester, er det gjennomført en kartlegging innenfor områdene forskning, utdanning, administrasjon/ledelse og infrastruktur/mellomvare/data. Kartleggingen gir ikke en komplett oversikt over alle tilgjengelige fellestjenester, men har identifisert noen områder som må ses nærmere på. Resultatene brukes sammen med andre styrende dokumenter i arbeidet med å lage handlingsplaner for digitalisering av høyere utdanning og forskning. Handlingsplanen lanseres på Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning 3.-5. juni 2019.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter