Slack


Slack er en lynmeldingstjeneste laget først og fremst for team og virtuelt samarbeid. Tjenesten har mulighet for åpne kanaler, lukkede kanaler, direktebeskjeder, fildeling, integrering mot fillagringstjenester, samarbeidsverktøy og meldingstjenester.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Slack har fokus på grensesnitt, og gir store muligheter for god integrasjon opp mot andre systemer gjennom API. Løsningen har også arkivering av meldinger, med et tilhørende søkegrensesnitt for å finne fram til tidligere relevant informasjon som har vært diskutert/utvekslet.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Alle, men tjenesten må bestilles gjennom lokal IT-organisasjon.

Slack for Education er tilgjengelig for alle utdanningsinstitusjoner som oppfyller kriteriene beskrevet på denne siden: https://get.slack.help/hc/en-us/articles/206646877-Slack-for-Education

Forutsetninger: 

Education-avtale: Slack for Education  

Mal Formåls- og hjemmelsvurdering: Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Slack data processing 

ROS: ROS profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten leveres over internett, via www.slack.com, eller klienter som kan hentes fra samme adresse. Selvbetjening gjøres via nettportalen, for virksomheter og sluttbrukere.
Ingen begrensninger på antall brukere av tjenesten. Tjenesten er gratis for offentlig bruk, det finnes også en abonnementsløsning med utvidet funksjonalitet og full support fra leverandør.
Dataportabilitet er tilgjengelig ved bruk av abonnementsløsning.

Noen eksempler på mulige gevinster:
• Forbedret intern kommunikasjon
• Redusert tid brukt på integrasjon opp imot andre verktøy for å få samlet meldingsflyt og koordinering
• Redusert tid på vedlikehold av andre kommunikasjonsløsninger

Kostnad: 

Produktark og prisoversikt er tilgjengelig på tjenestens nettsider: https://slack.com/pricing

• Gratis basisløsning
• Standardløsning med årlig fakturering $6.67 (månedlig pris) per aktiv bruker, månedlig fakturering $8 per aktiv bruker.
• Plus-løsning med årlig fakturering $12.50 (månedlig pris) per aktiv bruker, månedlig fakturering $15 per aktiv bruker.

Slack for Education

Utdanningsinstitusjoner har også tilgang til et svært rabattert tilbud, 85% avslag mot standardpriser, gjennom Slack for Education. Prisene er beskrevet her: https://get.slack.help/hc/en-us/articles/206646877-Slack-for-Education, per desember 2017:

Årlig pris per bruker:

 • $12 for Standard Plan
 • $22.50 for Plus Plan

Tilbudet kan benyttes ved at virksomhetene søker om tilgang på https://my.slack.com/education etter å ha opprettet sitt Slack workspace. Søknaden må inneholde bevis for virksomhetens status som akkreditert utdanningsinstitusjon, og vil bli vurdert med bistand fra Slack sin underleverandør Techsoup (http://www.techsoup.org). 

Terskelverdier offentlige anskaffelser:

Standard-plan:

Mulighet for direktetildeling (<100.000kr eks. mva): ~1000 brukere

Anskaffelse under 1,1 mill. kr, (~330.000kr/år eks. mva ): ~3 500 brukere

Plus-plan:

Mulighet for direktetildeling (<100.000kr eks. mva): ~550 brukere

Anskaffelse under 1,1 mill. kr, (~330.000kr/år eks. mva ): ~1 900 brukere

Slack for Enterprise

Denne løsningen gir virksomheten tilgang til å sette opp, bruke og administrere flere sammenkoblede Slack workspaces, og inkluderer:

 • ubegrenset antall workspaces
 • organisasjonsvidt søk, beskjeder, og annonseringskanaler
 • delte kanaler mellom workspacer
 • sentralisert dashboard for å håndtere administrasjon og sikkerhet for alle workspacer
 • sikkerhets- og compliance-kontroller
 • støtte for integrasjoner mot DLP, e-Discovery, og offline backup-leverandører

Se slack.com/enterprise for mer informasjon.

Denne løsningen omfattes også av Education-avtalen, som gir årlig pris lik $57 per bruker.

Terskelverdier offentlige anskaffelser:

Mulighet for direktetildeling (<100.000): 220 brukere

Anskaffelse under 1,1 mill. kr, (~330.000/år): 750 brukere

Bestillingsinformasjon: 

Bestilles direkte av leverandør, start med opprettelse av gratis workspace her: https://slack.com/create, følg deretter Slacks veiledning for konfigurering. 

Databehandleravtaler

Skolene kan velge om de vil godta tillegget om databehandling og standardkontrakten. Disse utgjør en tilleggsmetode for å overholde sikkerhetskravene i EUs personverdirektiv. Databehandleravtalen for Slack er tilgjengelig her - Data processing Addendum. Dette er en standard avtale som Slack tilbyr for denne tjenesten.  Skymegler har gjennomgått standardavtalen, og dokumentert samsvar mot sjekkliste for databehandleravtaler i dette avtalespeilet.
Det er institusjonens ansvar at en gyldig databehandleravtale for Slack blir inngått. Institusjonen må lese avtalen nøye og ta stilling til om den ivaretar institusjonens krav til kontroll med og sikring av de personopplysninger som Slack er ment å håndtere. Nærmere informasjon om reglene for databehandleravtaler finnes her

Sikkerhet

 • Støtter SAML2, Feide-tilknytning er utredet. Tjenesten har ikke full støtte for eduPerson-spesifikasjonen (spesifikt eduPerson mail-attributt). For ytterligere informasjon, ta kontakt med UH-sky.
 • Data krypteres "at rest", i webløsningen, og ende-til-ende mellom klienter.
 • Datalokasjon: EU (AWS, Direct peering via forskningsnettet). 
 • Slack har selv-sertifisering for EU-US Privacy Shield, se https://slack.com/privacy-shield-notice.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten leveres direkte fra leverandør.

http://slack.com

Pålitelighet

Slacks tjenestnivåavtale garanterer 99.99% månedlig oppetid for kunder på Plus-abonnenent og over. Status for tjenesten kan sees på Status.Slack.com. Ved avvik refunderes kunder på Plus-abonnement og over 100 ganger summen som ble betalt for perioden tjenesten var nede.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter