Resultater fra UH-skyprogrammet


Her finner du resultatene fra UH-skyprogrammet, programmet ble avsluttet i 2018.

Sluttrapport fra programmet

Klargjorte skytjenester. En hovedleveranse fra programmet er en samling skytjenester som enten er tilgjengelige gjennom rammeavtaler for sektoren, eller som har blitt vurdert i forhold til noen sentrale punkter som er viktige for å sikre forsvarlig bruk av skytjenester. I oversikten nedenfor finner du informasjon om rammeavtale og forsvarlig bruk av skytjenester.

Programmet har utarbeidet veiledere for sektoren. Veilederne dreier seg om jus og sikkerhetstema, men de er også beste praksisdokumenter for hvordan institusjonene kan gå fram for å ta i bruk bestemte skytjenester eller plattformer på en forsvarlig måte. Veiledere er sterkt etterspurt av sektoren, de ønsker å gjenbruke og lære av hva andre gjør, framfor å måtte starte helt fra grunnen av selv.

 

 

 

Skytjenester

Amazon Web Services (AWS)

Asana Project and Task Management Tools

Authorea collaborative writing platform

Azure

Dropbox

GitHub

Kahoot!

Microsoft Office 365

NREC - Norwegian Research and Education Cloud

OneDrive

Piazza Q & A

Questback

Safespring Backup

Safespring Compute

Safespring Storage

Slack

WP Engine

 

 
Veiledere
Backup og Storage as a Serivce

IaaS - hvilken løsning bør du velge?

IaaS og nett
Kommunikasjonsveileder for skytjenester
Juridisk veileder for skytjenester
Microsoft Office 365
Risiko - og sårbarhetsvurdering av skytjeneser
Klassifisering av informasjon for skytjenester 
GDPR for skytjenester

Reisen ut i skyen

Rapport fra UiA: reisen ut i skyen 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter